Friday, May 27, 2016

Sri Devi Bhagavati Sahasranama

Shivoma Paramaa Shaktiranantaa Nishkalaamalaa,
Shantaa Maaheswari Nityaa Shaswati Parama-akshara/
Achintyaakevalaanantyaa Shivaatmaa Paramaatmika,
Anaadiravyayaa Shuddaa Devaatmaa Saravagaachalaa/
Ekaaneka vibhaagastha Mayaatita Sunirmala,
Mahaa Maaheswari Satyaa Maha Devi Niranjanaa/
Kaashthaa Sarvaantarasthaa cha Chicchakti Rati laalasaa,
Nandaa Sarvaatmikaa Vidyaa Jyorirupaamrutaakshara/
Shaantih Pratishthaa Sarveshaam Nivruttiramrutapradaa,
Vyoma Murtiryomalayaa Vyomaadhaaraachyutaamaraa/
Anaadhinidhanaamoghaa Karanaatmaa Kalaakala,
Kratuh Prathamajaa naabhiramrutasyaatma samshrayaa/
Praaneshwarapriyaa Maataa Mahaa Mahisha ghaatini,
Praaneshwari Praana Rupaa Pradhaana Purusheshwari/
Sarva Shakti Kalaakaaraa Jyotsnaa Dhourmahimaaspadaa,
Sarva kaarya niyantricha Sarva Bhuteshwareshwari/
Anaadiravyakta guhaa Mahaanandaa Sanaatani,
Akaashaayoniryogasthaa Mahaa Yogeshwareshwari/
Mahamaaya Sudushpura Mulaprakritireeshewari,
Samsaara yonih Sakalaa Sarva Shakti samudbhavaa/
Samsaarapaaraa Durvaaraa Durnireekshaa Duraasadaa,
Praana Shaktih Praanavidyaa Yogini Paramaakalaa/
Maha Vibhutirdurdharshaa Mula Prakriti Sambhavaa,
Anaadyananta vibhavaa Paraarthaa Purushaaranih/
Sargasthintyantakarani Sudurvaachyaa Duratyaya,
Shabdayonih Shabdamayi Naadaakhyaa Naada Vigrahaa/
Pradhaana Purushaateeta Pradhaana Purushaatmika,
Puraani Chinmayi Pumsaamaadih Purusha Rupini/
Bhutaantaraatmaa Kutasthaa Mahaa Purusha Sanjitaa,
Janma mrityu jaraatitaa Sarva Shakti samanvitaa/
Vyaapini chaanavacchinna Pradhaanaanupraveshini,
Kshetrajna Shaktiravayakta Lakshanaa Malavarjitaa/
Anaadi Maayaa Sambhinna Tritatwaa Prakritirguhaa,
Mahaa Maayaa Samutpanna Taamasi Pourushi Dhruvaa/
Vyaktaavyaktaatmikaa Krishnaa Raktaa Shuklaa Prasutikaa,
Akaaryaa Karya Janani Nityam Prasava Dharmini/
Sarga Pralaya Nirmuktaa Srishtisthith-yanta Dharmini,
Brahmagarbhaa Chaturvimshaa Padmanaabhaachuyaatmika/
Vaidyuti Shashvati Yonirjagnmaateshwara priya,
Sarvaadhaara Mahaarupaa Sarvaishvarya samanvitaa/
Vishwarupaa Mahaa Garbhaa Vishvesecchaanuvartini,
Maheeyasi Brahmayonir mahalakshmi samudbhavaa/
Mahaa Vimaana madhyastaa Mahaa nidraatma hetukaa,
Sarva Saadhaarani Sukshmaahyavidyaa Paaramaarthikaa,
Ananta Rupaanantasthaa Devi Purusha Mohini/
Anekaakaara Samsthaanaa Kaalatraya vivarjitaa,
Brahma janmaa Hareymurtir Brahma Vishnu Shivaatmikaa/
Brahmesha Vishnu Janani Brahmaakhyaa Brahma samshrayaa,
Vyaktaa Prathamajaa Braahmi Mahati Jnaana Rupini/
Vairaagaishwarya Dharmaatmaa Brahma murti hridi sthitaa,
Apaamyonih Swayambhutirmaanasi Tatwasambhavaa/
Ishwaraanicha Sharvaani Shankaraardha Sharirini,
Bhavaani chaiva Rudraani Mahaa Lakshmirathaambikaa/
Maheshwara Samutpannaa Bhakti Mukti Phalapradaa,
Sarveshwari Sarva Vandya Nityam Muditamaanasaa/
Brahmendropendra namitaa Shankarecchaanuvartini,
Ishwaraardhaasanagataa Maheshwara Pativrataa/
Sakrudvibhaavitaa Sarvaa Samudra parisoshini,
Parvati Himavanputri Paramaananda- daayani/
Gunaadhyaa Yogajaa Yogya Jnaana Murtirvikaasini,
Savitri Kamalaa Lakshmih Shriranantorasisthitaa/
Sarojanilayaa Mudraa Yoginidraa Suraardrini,
Sarasvati Sarva Vidyaa Jagajjeshthaa Sumangalaa/
Vaagdevi Varadaa Vaachyaa Keertih Sarvaartha Saadhikaa,
Yogeswari Brahma Vidyaa Maha Vidyaa Sushobhanaa/
Guhyavidyaatmavidyaa cha Dharmavidya -atma bhaavitaa,
Swaaha Vishwambharaa Siddhih Swadhaa Medhaa Dhrutih Shrutih/
Neetih Suneetih Sukrutirmaadhavi Naravaahini,
Ajaa Vibhaavari Sowmyaa Bhogini Bhogadaayani/
Shobhaa Vamshakari Lolaa Maalini Parameshthini,
Trailokya Sundari Ramyaa Sundari Kaamachaarini/
Mahaanubhaavaa Satvasthaa Mahaa Mahisha Mardini,
Padmamaalaa Paapaharaa Vichitraa Mukutaanana/
Kaantaa Chitraambaradharaa Divyaabharana Bhushitaa,
Hamsaakhyaa Vyomanilaya Jagatsrushti Vivardhini/
Niryantraa Yantravaahasthaa Nanidini Bhadra Kaalikaa,
Adityavarnaa Koumari Mayura vara Vaahini/
Vrishaasanagataa Gouri Maha kaali Suraarchita,
Aditirniyataa Roudri Padmagarbhaa Vivaahanaa/
Virupaakshi Lelihaanaa Mahaapuranivaasini,
Mahaaphalanavadyaangi Kaamapuraa Vibhaavari/
Vichitraratna Makutaa Pranaataatirprabhanjani,
Koushiki Karshani Raatris-tridashaartirvinaashini/
Bahurupaa Surupaa cha Virupaa Rupavarjitaa,
Bhaktaarthishamani Bhavyaa Bhava Bhaava Vinaashini/
Nirgunaa Nityavibhavaa Nissraaraa Nirapatrapaa,
Yashaswini Saamagatir bhavaanga Nilayaalayaa/
Dikshaa Vidyaadhari Deeptaa Mahendravinipaatini,
Sarvaatishaayani Vidyaa Sarva Siddhi Pradaayani/
Sarveshwara Priyaa Taarkshyaa SamudraantaraVaasini,
Akalankaa Niraadhaaraa Nityasiddhaa Niraamayaa/
Kamadhenur bruhad garbhaa Dheemati Mohanaashini,
Nissankalpaa Niraatangkaa Vinayaa Vinayapradaa/
Jwaalaamaalaa Sahasraadhyaa Deva Devi Manonmani,
Maha Bhagavati Durgaa Vaasudeva samudbhavaa/
Mahendropendra Bhagini Bhaktigamyaa Paraavaraa,
Jnaanajneyaa Jaraatitaa Vedaanta Vishayaa gatih/
Dakshina Dahanaa Daahyaa Sarvabhuta Namaskritaa,
Yogamaayaa Vibhaavagjnaa Mahaa Maayaa Maheeyasi/
Sandhyaa Sarva Samudrabhutir Brahma Vrikshaashrayaanatih,
Beejaankura Samudbhutir Mahaa Shaktir Mahaa Matih/
Khyaatih Pragjnaachitih Samvit Mahaa Bhogeendra –shaayini,
Vikrutih Shaankaari Shaastri Ganagandharwa sevitaa/
Vaishwaanari Mahaashaalaa Devasenaa Grihapriyaa,
Mahaa Raatrih Shivaanandaa Shachiduhswapna naashani/
Ijyaa Pujyaa Jagaddhaatri Durvigjneyaa Surupini,
Guhaambikaa Gunotpattirmahaa peethaa Marutsutaa/
Havyavaahanaantaraagaadih Havyavaaha Samudbhavaa,
Jagaryonirjaganmaataa Janma Mrityu Jaaraatigaa/
Buddhimaataa Buddhimati Purushaantara vaasini,
Taraswini Samaadhisthaa Trinetraa Divi Samsthitaa/
Sarvendrayamano Maataa Sarva Bhuta Hridisthitaa,
Samsaarataarini Vidyaa Brahmavaadimanolayaa/
Brahmaani Brihati Braahmi Brahma bhutaa Bhavaaranih,
Hiranmayi Mahaa Rraatrih Samsaara Parivartikaa/
Sumaalini Surupaacha Bhaavini Taarini Prabhaa,
Unmeelini Sarvasahaa Sarva Pratyaya Saakshini/
Susoumyaa Chandra Vadanaa Taandavaasakta Maanasaa,
Satwa Shuddhikari Shuddhirmalatraya Vinaashini/
Jagatpriyaa Jaganmurtirs Trimurtiramritaashraya,
Niraashrayaa Niraahaaraa Nirankuravanodbhavaa/
Chandrahastaa Vichitraangistragvini Padmahaarivi,
Paraavara Vidhaanajna Maha Purusha Purvajaa/
Vidyeshwara Priyaa Vidyaa Vidyd- jjihvaa Jitashramaa,
Vidyaamayi Sahasraakshi Sahasra Vadanaatmajaa/
Sahasra Rashmihi Satvasthaa Maheshwara padaashrayaa,
Ksaalini Sanmayi Vyaaptaa Taijasi Padma bhodikaa/
Mahaa Maayaashrayaa Maanyaa Mahadeva Manorama,
Vyoma Lakshmih Simharathaa chekitaanaamita Prabhaa/
Veereshwari Vimaanasthaa Vishokaa Shokanaashini,
Anaahataa Kundalini Nalini Padma Vaasini/
Sadaanandaa Sadaa Keertih Sarva Bhutaashrayasthitaa,
Vaagdevataa Brahmakalaa Kalaateetaa Kalaaranih/
Brahmashri Brahma Hridayaa Brahma Vishnu Shiva Priyaa,
Vyomashaktih Kriyaashaktir Jnaana Shaktih Paraagatih/
Kshobhikaa Bandhikaa Bhedyaa Bhedaabheda Vivarjitaa,
Abhinnaabhinna Samthaanaa Vamshini Vamsha haarini/
Guhyashaktirgunaatitaa Savadaa Sarvatomukhi,
Bhagini Bhagavatpatni Sakalaa Kaalakaarini/
Sarvavit Sarvatobhadraa Guhyaatitaa Guhaaranih,
Prakriyaa Yogamaataa cha Gangaa Vishveshvareshwari/
Kapilaa Kaapilaa Kaantaa Kanakaabhaa Kalaantaraa,
Punyaa Pushkarini Bhoktri Purandara purassaraa/
Poshani Paramaishwarya Bhutaadi bhutahushanaa,
Pancha Brahma Samutpattih Paramaardhaartha Vigrahaa/
Dharmodayaa Bhaanumati Yogigjneyaa Manojava,
Manoharaa Mano Rakshaa Taapasi Veda Rupini/
Vedashaktir Veda Maataa Veda Vidyaa Prakaashini,
Yogeshwa-reshwari Maataa Mahaa Shaktirmanomayi/
Vishwaavasthaa Vinirmurtir Vidyunmaalaa Vihaayasi,
Kinnnari Surabhi Vandyaa Nandini Nandivallabhaa/
Bharati Paramaanandaa Paraapara Vibhedikaa,
Sarvapraharanopetaa Kaamyaa Kaameshwareshwari/
Achintyaachintya Vibhavaa Hrillekhaa Kanakaprabhaa,
Kushmaandi Dhanaratnaadhyaa Sugandaa Gandha daayani/
Trivikrama Padodbhutaa Dhanushpaanih Shivodayaa,
Sudurlabhaa Dhanaadhyakshaa Dhanyaa Pingala Lochanaa/
Shaantih Prabhaavatih Deeptih Pankajaayata Lochana,
Aadyaahridkamalodbhutaa Gavaam Maataa Ranapriyaa/
Satkriyaa Girijaa Shuddhaa Nitya Pushtaa Nirantaraa,
Durgaa Katyaayani Chandi Charchikaa Shanta Vigrahaa/
Hiranya Varnaa Rajani Jagadyantra pravartikaa,
Mandaraadri Nivaasaacha Shaaradaa Swarna Maalini/
Ratnamaalaa Ratnagarbhaa Prithvi Vishwa pramaathini,
Padmaananaa Padmanibha Nitya Tushtaamritodbhava/
Dhunvati duh Prakampyaacha Surya Maataa Drushadvati,
Mahendra Bhagini Maanyaa Varenyaa Varadarpitaa/
Kalyaani Kamalaa Raamaa Pancha Bhutaa Varapradaa,
Vaadyaa Vareshwari Vandyaa Durjayaa Duratikramaa/
Kaalaraatrir Maha Vegaa Virabhadrapriya Hitaa,
Bhadrakaalir Jaganmaataa Bhaktaanaam Bhadradaayini/
Karaala Pingalaakaaraa Naama Bhedaa Mahaamadaa,
Yashashvini Yashodaacha Shadhadhwa parivartikaa/
Shankhini Padmini Sankhyaa Sankhyaa Yoga Pravartika,
Chaitra Samvatsaraarudhaa Jagat Sampuranindrijaa/
Shumbhaarih Khechari Swasthaa Kambugrivaa Kalipriya,
Khagadhwajaa Khagaa Roodha Paraarthyaa Paramalini/
Ishwarya Vartmanilahyaa Viraktaa Garudaasana,
Jayanti Hriduhaa Ramyaa Gahvareshtaa Ganaagranih/
Sankalpa Siddhaa Saamyasthaa Sarva Vijnaadayani,
Kalikalmasha Hantri cha Guhyopa nishaduttamaa/
Nishtha Drushthih Smritirvyaaptih Pushthistushtih Kriyaavati,
Vishwaamareshvarey- shaanaa Bhuktirmuktih Shivaamritaa/
Lohitaa Sarpamaalaacha Bhishani Vanamaalini,
Anantashaya-naanyaa Naranaaraayanodbhava/
Nrisimhi Daityamathani Shankachakra gadaadharaa,
Sankarshana Samutpattirambikaa paada samshrayaa,
Mahaajjwaalaa Mahaa Murtih Sumurtih Sarva kaama dhruk/
Suprabhaa Sustanaa Gauri Dharma Kaamaartha Mokshadaa/
Bhrumadhya nilayaa Purvaa Puraana Purushaaranih,
Maha Vibhutidaa Madhyaa Saroja nayano samaa/
Ashtaadasha Bhujaanaadyaa Nilotpaladala Prabhaa,
Sarva Shaktyaasanaarudhaa Dharmaadharma Vivarjitaa/
Vairaagya Jnaana Nirataa Niraalokaa Nirindriyaa,
Vichitra Gahanaadhaaraa Shaswatasthaana Vaasini/
Sthaaneshwari Niraanandaa Trishula vara dhaarini,
Asesha Devataa Murtidevataa Varadevataa,
Ganaambikaa Gireh Putri Nishumbha vinipaatini/
Avarnaa Varna ahitaa Nivarnaa Beeja sambhavaa,
Anantavarnaarnanya-stathaa Shankari Shanta Maanasa/
Agotraa Gomati Goptri Guhyarupaa Gunottaraa,
Gouh Geeh Gavyapriyaa Gouni Ganeshwara Namaskrutaa/
Satyamaatraa Satya Sandhaa Trisandhyaa Sandhivarjitaa,
Sarva Vaadaashrayaa Sankhyaa Saankhya Yoga Samudbhavaa/
Asankhyeya prameyaakhyaa Shunyaa Shuddha Kulodbhava,
Bindu naada samutpattih Shambhu vaamaa Shashiprabhaa/
Visangaa Bhedarahitaa Manojnaa Madhusudani,
Mahaa Shrih Samutpattistamah Paarey Pratishthitaa/
Tritatwa maataa Trividhaa Sushuksma padasamshrayaa,
Shantyatitaa Malaatitaa Nirvikaaraa Niraashrayaa/
Shivaakhyaa Chitta Nilayaa Shiva Jnaana Swarupini,
Daitya Daanava Nirmaatri Kaashyapi Kaalkalpikaa/
Shaastrayonih Kriyaamurthischaturvarga Pradarashikaa,
Naaraayani Narodbhutih Kaumudi Linga dhaarini/
Kaamuki Lalithaa Bhaavaa Paraapara Vibhutidaa,
araanta jaata mahimaa Badavaa Vaama Lochanaa/
Subhadraa Devaki Sitaa Veda Vedaanga paaragaa,
Manaswini Manyumaataa Mahaa Manyu Samudbhavaa/
Amrityuramritaa Swaahaa Puruhutaa Purushtutaa,
Ashocchyaa Bhinna Vishyaa Hiranyarajatapriyaa/
Hiranyaa Raajati Haimi Hemaabharana bhushitaa,
Vibhraajamaanaa Durjayaa Jyotishtoma phalapradaa/
Maha Nidraa Samudbhudabhutiranidraa Satya Devataa,
Deerghaa Kakudyuni Hridyaa Shaantidaa Shaantivardhini/
Lakshmyaadi Shaktijanani Shakti Chakra pravartikaa,
Trishakti Janani Janyaa Shadmuparivarjitaa/
Sudhaamaa Karmakarani Yugaananta Dahanaatmikaa,
Samkarshini Jagaddhaatri Kaamayonih Kiritini/
Aindri Trailokya Namitaa Vaishnavi Parameshwarih,
Pradyumna Dayitaa Daantaa Yugma drishtistrilochanaa/
Madotkataa Hamsagatih Prachandaa Chandi Vikramaa,
Vrishaa Veshaa Viyanmaataa Vindhya Parvata Vaashini/
Himavan Meru Nilaya Kailaasa Giri Vaasini,
Chaanura hantru tanayaa Nitigjnaaa Kaama Rupini/
Veda Vidyaa Vratasnaataa Dharma Sheelanilaashanaa,
Vira-bhadra Priyaa Veeraa Mahaa Kaala Samudbhavaa/
Vidyaadhara Priyaa Siddhaa Vidyaadhara Niraakritih,
Adyaayani Haranti cha Paavani Poshani Khilaa/
Maatrukaa Manodbhutaa Vaarijaa Vaahana Priya,
Kareeshini Sudhaavaani Veenaa Vaasana Tatparaa/
Sevitaa Sevika Cinivaali Gurut–mati,
Arundhati Hiranyaakshi Mrigaangaa Maana Daayavi/
Vasudpradaa Vasumati Vasordhaara Vasundharaa,
Dhaaraa dhaara Varaarohaa Varaavara Sahasradaa/
Shriphalaa Shrimati Shreeshaa Shrinivaasaa Shivapriyaa,
Shridhara Shrikari Kalyaa Shridhaaraardha Sharirini/
Ananta Drushti rakshudraa Dhaatrisha Dhanadapriya,
Nihantri Daityanandhaanaam Simhikaa Simhavaahanaa/
Sushenaa Chandranilayaa Sukeertiscchinna Samshayaa,
Rasagjnaa Rasadaa Raamaa Lelihaanaamrita-strava/
Nityoditaa Swayamjyotirutsukaa Mritajeevani,
Vajradandaa Vajra jihvaa Vaidehi Vajra Vigrahaa/
Mangalyaa Mangalaa Maalaa Malinaa Malahaarini,
Gaandharvi Gaarudi Chaandri Kambalaashwitara Priyaa/
Soudaamini Janaanandaa Bhrukuti Kutilaananaa,
Karnikaarakaraa Kakshyaa Kamsa praanaapahaarini/
Yugandharaa Yugaavartaa Trisandhyaa Harshavardhini,
Pratyakshadevataa Divyaa Divyagandhaa Divaaparaa/
Shakraasanagataa Shaakri Saadwi Naari Shavaashanaa,
Ishtaa Visishtaa Shishteshtaa Shishtaashishta prapujitaa/
Shatarupaa Shataavartaa Vinataa Surabhih Suraa,
Surendramaataa Sudyumna Sushumnaa Suryasamshitaa/
Samikshya Satpratishtha cha Nivritti Jnaana Paaragaa,
Dharma Shastraartha Kushalaa Dharmajnaa Dharma Vaahana/
Dharmaadhaavinirmaatri Dhaarmikaanaam Shivaprada,
Dharmashaktirdharmamayi Vidharmaa Vishwadharmini/
Dharmaantaraa Dharmnamedhaa Dharmapurvaa Dhanaavahaa,
Dharmopadeshti Dharmaatmaa Dharmagamyaa Dharaadharaa/
Kaapaali Shaakalaa Murtih Kalaa Kalita Vigrahaa,
Sarvashakti Vinirmuktaa Sarva Shaktaashrayaashrayaa/
Sarvaa Sarveshwari Sukshmaa Susukshmaa Jnaanarupini,
Pradhaana Purushesheshaa Mahaa Devaika Sameekshini,
Sadaa Shivaa Viyanmurtir Vishwamurtiramurtikaa/

No comments: