Saturday, April 8, 2017

Shiva Mantra Ghanapatha

namastaaraaya taaraaya namo namastaaraaya namo nama staaraaya namo namastaaraaya namah |
taaraaya namo namastaaraaya taaraaya namashshambhave shambhave namastaaraaya taaraaya namashshambhave |
namashshambhave shambhave namo namashshambhave cha cha shambhave namo namashshambhave cha |
shambhave cha cha shambhave shambhave cha mayobhave mayobhave cha shambhave shambhave cha mayobhave |
shambhava iti sham-bhave |
cha mayo bhave mayobhave cha cha mayobhave cha cha mayobhave cha cha mayobhave cha |
mayobhave cha cha mayobhave mayobhave cha namo namashcha mayobhave mayobhave cha namaha |
mayobhava itimayah bhave
cha namo namashcha cha namashshankaraaya shankaraaya namashcha cha namashshankaraaya |
namashshankaraaya shankaraaya namo namashshankaraaya cha cha shankaraaya namo namashshankaraaya cha |
shankaraaya cha cha shankaraaya shankaraaya cha mayaskaraaya mayaskaraaya cha shankaraaya shankaraaya cha mayaskaraaya |
shankaraayetishaM-karaaya |
cha mayaskaraaya mayaskaraaya cha cha mayaskaraaya cha cha mayaskaraaya cha cha mayaskaraaya cha |
mayaskaraaya cha cha mayaskaraaya mayaskaraaya cha namo namashcha mayaskaraaya mayaskaraaya cha namah |
mayaskaraayeti mayah - karaaya |
cha namo namashcha cha namashshivaaya shivaaya namashcha cha namashshivaaya |
namashshivaaya shivaaya namo namashshivaaya cha cha shivaaya namo namashshivaaya cha |
shivaaya cha cha shivaaya shivaaya cha shivataraaya shivataraaya cha shivaaya shivaaya cha shivataraaya ||

om shaantih shaantih shaantihi ||No comments: