Tuesday, August 23, 2016

Jaya Adya Shakti Aarti

Jaya Adya Shakti (Amba Ma Ni Aarati)

jaya aadyaa shakti, maa jaya aadyaa shakti
akhanDa brahmaanDa deepaavyaa (2)
paDave pragaTatayaa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 1 ||
dviteeyaa be svaroopa, shiva shakti jaaNu
maa shiva shakti jaaNu
brahmaa gaNapati gaaye (2)
hara gaaye hara maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 2 ||
truteeyaa traaNa svaroopa, tribhuvana maa beThaa
maa tribhuvana maa beThaa
traya takee taraveNee (2)
tame taraveNee maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 3 ||
chothe chaturaa mahaalakshmee
maa sacharaachara vyaapyaa (2)
chaara bhujaa chaudeeshaa (2)
pragaTyaa dakshiNamaa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 4 ||
panchamee pancharushi, panchamee guNa padamaa,
maa panchamee guNa padamaa,
pancha tattva tyaa sohiye (2)
panchatattve maa
om jaya om jaya om maa jagadabe || 5 ||
shashThi tu naaraayaNee, mahishaasura maaryo,
maa mahishaasura maaryo,
nara naaree ve roope (2)
vyaapyaa saghaLe maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 6 ||
saptamee sapta paataaLa sandhyaa saavitree
maa sandhyaa savitree
gau gangaa gaayatree (2)
gauree geetaa maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 7 ||
ashTamee ashTa bhujaa, aaee aanandaa,
maan aaee aanandaa
suranara munivara janamaa, (2)
deva daityo maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 8 ||
navamee navakuLa naaga seve nava durgaa,
maa seve nava durgaa
navaraatree naa poojana (2)
shivaraatri naa archana
keedhaa hara brahmaa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 9 ||
dashamee dasha avataara jaya vijayalakshmee
maa jaya vijayalakshmee
raame raama ramaaya (2)
raavaNa roLyo maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 10 ||
ekaadashee agiyaarasa kaatyaayanee kaamaa
maa kaatyaayanee kaamaa
kaamadurgaa kaalikaa (2)
shyaamaa ne raamaa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 11 ||
baarase baaLaa roopa bahucharee ambaa maa
maa bahucharee ambaa maa
baTuka bhairava sohiye
kaaLa bhairava sohiye
taaraa Che tuja maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 12 ||
terase tuLajaa roopa, tu taaruNee maa
maa tu taaruNee maa
brahmaa vishNu sadaashiva
guNa taaraa gaataa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 13 ||
chaudase chauda roopa
chanDee chaamunDaa,
maa chanDee chaamunDaa
bhaava bhakti kanee aapo
chaturaaee kanee aapo,
simhavaahinee maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 14 ||
pooname kumbha bharyo, saambhaLajo karuNaa,
maa saaMbhaLajo karuNaa
vasiShTha deve vakhaaNyaa
maarkanDa deve vakhaaNyaa
gaaye shubha kavitaa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 15 ||
savanta soLa sattaavana, soLase baaveesamaa
maa soLase baaveesamaa
savanta soLe maa pragaTyaa (2)
revaa ne teere,
om jaya om jaya om maa jagadanbe || 16 ||
trambaavatee nagaree aaee, roopaavatee nagaree
maa roopaavatee nagaree
soLa sahastra tyaa sohiye
kshamaa karo gauree
maa dayaa karo gauree
om jaya om jaya om maa jagadambe || 17 ||
shiva shakti nee aaratee je bhaave gaaye
maa je bhaave gaaye
bhaNe shivaananda svaamee
sukha sampati taashe
hara kailaase jaashe
maa ambaa dukha harashe
om jaya om jaya om maa jagadambe || 18 ||

 

No comments: