Monday, August 8, 2016

Sudarshan Mantra

Om shreem hreem kleem shree krishNaaya govindaaya,
gopeejana vallabhaaya, paraaya parama purushaaya paramaatmane,
parakarma mantra yantra tantra,
oushadha astra shastraaNi samhara samhara,
mrutyor mochaya mochaya,
aayur vardhaya vardhaya,
shatroon naashaya naashaya,
om namo bhagavate mahaa sudarshanaaya
deeptre jvaalaa pareetaaya sarvadik kshobhaNa haraaya,
hum phaT brahmaNe paranjyotishe svaahaa

Sudarshana Gayatri
Om sudarshanaaya vidmahe
mahaajvaalaaya dheemahi 
tanno chakrah prachodayaat

No comments: