Monday, August 5, 2013

Daridraya Dahana Shiva Stotram

Prayer to Shiva to overcome poverty.

vishveshvaraaya narakaarNava taaraNaaya
kaNaamrutaaya shashishekhara dhaaraNaaya |
karpoora kaanti dhavalaaya jaTaadharaaya
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 1||

I salute that Shiva, who burns the sorrow of poverty,
Who is the lord of the universe,
Who helps us to cross the sea of hell,
Who is pleasant to the ears,
Who wears the crescent as ornament,
Who is as white as the flame of camphor,
Who wears uncombed and uncut hair.
gauree priyaaya rajaneesha kalaa dharaaya
kaalaanta kaaya bhujagaadhipa kankaNaaya |
gangaa dharaaya gajaraaja vimardanaaya
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 2||

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is the darling of Goddess Parvathy,
Who wears the crescent of the lord of night,
Who was the death to the god of death,
Who wears the king of serpents as bangles,
Who carries the Ganga on his head,
And who killed the king of elephants.
bhakti priyaaya bhava roga bhayaapahaaya
ugraaya durga bhavasaagara taaraNaaya |
jyotirmayaaya guNanaama sunrutyakaaya
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 3||

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is loved by his devotees,
Who destroys fear of diseases in human life,
Who is fearsome,
Who makes us cross the difficult ocean of life,
Who is personification of light,
And who dances in his good names.
charma ambaraaya shava bhasma vilepanaaya
bhaalekshaNaaya maNi kunDala manDitaaya |
manjeera paada yugalaaya jaTaadharaaya
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 4||

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who wears hide,
Who applies ash of burning corpses,
Who has an eye on his forehead,
Who wears ear studs of precious stones,
Who wears Jingling leg bangles on his legs,
And who wears uncombed and uncut hair.
panchaananaaya phaNiraaja vibhooshaNaaya
hemaanshukaaya bhuvanatraya manDitaaya |
aananda bhoomi varadaaya tamomayaaya
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 5||

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who has five faces,
Who wears king of serpents as ornament,
Who wears cloth made of gold,
Who is the ornament for the three worlds,
Who is the giver of boons,
Who is the storehouse of happiness,
And who is personification of darkness.
bhaanu priyaaya bhava saagara taaraNaaya
kaalaantakaaya kamalaasana poojitaaya |
netra trayaaya shubha lakshaNa lakshitaaya
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 6||

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is dear to the Sun God,
Who helps us to cross the ocean of birth,
Who killed the god of death,
Who is worshipped by Lord Brahma,
And who aims at having all good signs.
raama priyaaya raghunaatha vara pradaaya
naaga priyaaya narakaarNava taaraNaaya |
puNyeshu puNya bharitaaya sura architaaya
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 7||

I salute that Shiva who burns the sorrow of poverty,
Who is dear to Rama,
Who granted boons to Rama,
Who is partial to serpents,
Who destroys the Naraka,
Who is holiest among the holy,
And who is worshipped by Gods.
mukteshvaraaya phaladaaya gaNeshvaraaya
geeta priyaaya vrushabheshvara vaahanaaya |
maatanga charma vasanaaya maheshvaraaya
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 8||

vasishThena krutam stotram sarvaroga nivaaraNam |
sarva sampatkaram sheeghram putra pautra aadi vardhanam |
trisandhyam yah paThennityam sa hi svargam avaapnuyaat || 9||

This prayer composed by sage Vasishta,
Is one which gives all types of wealth,
And whoever chants it at dawn, noon and dusk,
Would enjoy the pleasures of heaven.
iti shree vasishTha virachitam daaridrya dahana shivastotram sampoorNam ||
Translated by P. R. Ramachander

No comments: