Friday, May 27, 2016

Sri Devi Bhagavati Sahasranama

Shivoma Paramaa Shaktiranantaa Nishkalaamalaa,
Shantaa Maaheswari Nityaa Shaswati Parama-akshara/
Achintyaakevalaanantyaa Shivaatmaa Paramaatmika,
Anaadiravyayaa Shuddaa Devaatmaa Saravagaachalaa/
Ekaaneka vibhaagastha Mayaatita Sunirmala,
Mahaa Maaheswari Satyaa Maha Devi Niranjanaa/
Kaashthaa Sarvaantarasthaa cha Chicchakti Rati laalasaa,
Nandaa Sarvaatmikaa Vidyaa Jyorirupaamrutaakshara/
Shaantih Pratishthaa Sarveshaam Nivruttiramrutapradaa,
Vyoma Murtiryomalayaa Vyomaadhaaraachyutaamaraa/
Anaadhinidhanaamoghaa Karanaatmaa Kalaakala,
Kratuh Prathamajaa naabhiramrutasyaatma samshrayaa/
Praaneshwarapriyaa Maataa Mahaa Mahisha ghaatini,
Praaneshwari Praana Rupaa Pradhaana Purusheshwari/
Sarva Shakti Kalaakaaraa Jyotsnaa Dhourmahimaaspadaa,
Sarva kaarya niyantricha Sarva Bhuteshwareshwari/
Anaadiravyakta guhaa Mahaanandaa Sanaatani,
Akaashaayoniryogasthaa Mahaa Yogeshwareshwari/
Mahamaaya Sudushpura Mulaprakritireeshewari,
Samsaara yonih Sakalaa Sarva Shakti samudbhavaa/
Samsaarapaaraa Durvaaraa Durnireekshaa Duraasadaa,
Praana Shaktih Praanavidyaa Yogini Paramaakalaa/
Maha Vibhutirdurdharshaa Mula Prakriti Sambhavaa,
Anaadyananta vibhavaa Paraarthaa Purushaaranih/
Sargasthintyantakarani Sudurvaachyaa Duratyaya,
Shabdayonih Shabdamayi Naadaakhyaa Naada Vigrahaa/
Pradhaana Purushaateeta Pradhaana Purushaatmika,
Puraani Chinmayi Pumsaamaadih Purusha Rupini/
Bhutaantaraatmaa Kutasthaa Mahaa Purusha Sanjitaa,
Janma mrityu jaraatitaa Sarva Shakti samanvitaa/
Vyaapini chaanavacchinna Pradhaanaanupraveshini,
Kshetrajna Shaktiravayakta Lakshanaa Malavarjitaa/
Anaadi Maayaa Sambhinna Tritatwaa Prakritirguhaa,
Mahaa Maayaa Samutpanna Taamasi Pourushi Dhruvaa/
Vyaktaavyaktaatmikaa Krishnaa Raktaa Shuklaa Prasutikaa,
Akaaryaa Karya Janani Nityam Prasava Dharmini/
Sarga Pralaya Nirmuktaa Srishtisthith-yanta Dharmini,
Brahmagarbhaa Chaturvimshaa Padmanaabhaachuyaatmika/
Vaidyuti Shashvati Yonirjagnmaateshwara priya,
Sarvaadhaara Mahaarupaa Sarvaishvarya samanvitaa/
Vishwarupaa Mahaa Garbhaa Vishvesecchaanuvartini,
Maheeyasi Brahmayonir mahalakshmi samudbhavaa/
Mahaa Vimaana madhyastaa Mahaa nidraatma hetukaa,
Sarva Saadhaarani Sukshmaahyavidyaa Paaramaarthikaa,
Ananta Rupaanantasthaa Devi Purusha Mohini/
Anekaakaara Samsthaanaa Kaalatraya vivarjitaa,
Brahma janmaa Hareymurtir Brahma Vishnu Shivaatmikaa/
Brahmesha Vishnu Janani Brahmaakhyaa Brahma samshrayaa,
Vyaktaa Prathamajaa Braahmi Mahati Jnaana Rupini/
Vairaagaishwarya Dharmaatmaa Brahma murti hridi sthitaa,
Apaamyonih Swayambhutirmaanasi Tatwasambhavaa/
Ishwaraanicha Sharvaani Shankaraardha Sharirini,
Bhavaani chaiva Rudraani Mahaa Lakshmirathaambikaa/
Maheshwara Samutpannaa Bhakti Mukti Phalapradaa,
Sarveshwari Sarva Vandya Nityam Muditamaanasaa/
Brahmendropendra namitaa Shankarecchaanuvartini,
Ishwaraardhaasanagataa Maheshwara Pativrataa/
Sakrudvibhaavitaa Sarvaa Samudra parisoshini,
Parvati Himavanputri Paramaananda- daayani/
Gunaadhyaa Yogajaa Yogya Jnaana Murtirvikaasini,
Savitri Kamalaa Lakshmih Shriranantorasisthitaa/
Sarojanilayaa Mudraa Yoginidraa Suraardrini,
Sarasvati Sarva Vidyaa Jagajjeshthaa Sumangalaa/
Vaagdevi Varadaa Vaachyaa Keertih Sarvaartha Saadhikaa,
Yogeswari Brahma Vidyaa Maha Vidyaa Sushobhanaa/
Guhyavidyaatmavidyaa cha Dharmavidya -atma bhaavitaa,
Swaaha Vishwambharaa Siddhih Swadhaa Medhaa Dhrutih Shrutih/
Neetih Suneetih Sukrutirmaadhavi Naravaahini,
Ajaa Vibhaavari Sowmyaa Bhogini Bhogadaayani/
Shobhaa Vamshakari Lolaa Maalini Parameshthini,
Trailokya Sundari Ramyaa Sundari Kaamachaarini/
Mahaanubhaavaa Satvasthaa Mahaa Mahisha Mardini,
Padmamaalaa Paapaharaa Vichitraa Mukutaanana/
Kaantaa Chitraambaradharaa Divyaabharana Bhushitaa,
Hamsaakhyaa Vyomanilaya Jagatsrushti Vivardhini/
Niryantraa Yantravaahasthaa Nanidini Bhadra Kaalikaa,
Adityavarnaa Koumari Mayura vara Vaahini/
Vrishaasanagataa Gouri Maha kaali Suraarchita,
Aditirniyataa Roudri Padmagarbhaa Vivaahanaa/
Virupaakshi Lelihaanaa Mahaapuranivaasini,
Mahaaphalanavadyaangi Kaamapuraa Vibhaavari/
Vichitraratna Makutaa Pranaataatirprabhanjani,
Koushiki Karshani Raatris-tridashaartirvinaashini/
Bahurupaa Surupaa cha Virupaa Rupavarjitaa,
Bhaktaarthishamani Bhavyaa Bhava Bhaava Vinaashini/
Nirgunaa Nityavibhavaa Nissraaraa Nirapatrapaa,
Yashaswini Saamagatir bhavaanga Nilayaalayaa/
Dikshaa Vidyaadhari Deeptaa Mahendravinipaatini,
Sarvaatishaayani Vidyaa Sarva Siddhi Pradaayani/
Sarveshwara Priyaa Taarkshyaa SamudraantaraVaasini,
Akalankaa Niraadhaaraa Nityasiddhaa Niraamayaa/
Kamadhenur bruhad garbhaa Dheemati Mohanaashini,
Nissankalpaa Niraatangkaa Vinayaa Vinayapradaa/
Jwaalaamaalaa Sahasraadhyaa Deva Devi Manonmani,
Maha Bhagavati Durgaa Vaasudeva samudbhavaa/
Mahendropendra Bhagini Bhaktigamyaa Paraavaraa,
Jnaanajneyaa Jaraatitaa Vedaanta Vishayaa gatih/
Dakshina Dahanaa Daahyaa Sarvabhuta Namaskritaa,
Yogamaayaa Vibhaavagjnaa Mahaa Maayaa Maheeyasi/
Sandhyaa Sarva Samudrabhutir Brahma Vrikshaashrayaanatih,
Beejaankura Samudbhutir Mahaa Shaktir Mahaa Matih/
Khyaatih Pragjnaachitih Samvit Mahaa Bhogeendra –shaayini,
Vikrutih Shaankaari Shaastri Ganagandharwa sevitaa/
Vaishwaanari Mahaashaalaa Devasenaa Grihapriyaa,
Mahaa Raatrih Shivaanandaa Shachiduhswapna naashani/
Ijyaa Pujyaa Jagaddhaatri Durvigjneyaa Surupini,
Guhaambikaa Gunotpattirmahaa peethaa Marutsutaa/
Havyavaahanaantaraagaadih Havyavaaha Samudbhavaa,
Jagaryonirjaganmaataa Janma Mrityu Jaaraatigaa/
Buddhimaataa Buddhimati Purushaantara vaasini,
Taraswini Samaadhisthaa Trinetraa Divi Samsthitaa/
Sarvendrayamano Maataa Sarva Bhuta Hridisthitaa,
Samsaarataarini Vidyaa Brahmavaadimanolayaa/
Brahmaani Brihati Braahmi Brahma bhutaa Bhavaaranih,
Hiranmayi Mahaa Rraatrih Samsaara Parivartikaa/
Sumaalini Surupaacha Bhaavini Taarini Prabhaa,
Unmeelini Sarvasahaa Sarva Pratyaya Saakshini/
Susoumyaa Chandra Vadanaa Taandavaasakta Maanasaa,
Satwa Shuddhikari Shuddhirmalatraya Vinaashini/
Jagatpriyaa Jaganmurtirs Trimurtiramritaashraya,
Niraashrayaa Niraahaaraa Nirankuravanodbhavaa/
Chandrahastaa Vichitraangistragvini Padmahaarivi,
Paraavara Vidhaanajna Maha Purusha Purvajaa/
Vidyeshwara Priyaa Vidyaa Vidyd- jjihvaa Jitashramaa,
Vidyaamayi Sahasraakshi Sahasra Vadanaatmajaa/
Sahasra Rashmihi Satvasthaa Maheshwara padaashrayaa,
Ksaalini Sanmayi Vyaaptaa Taijasi Padma bhodikaa/
Mahaa Maayaashrayaa Maanyaa Mahadeva Manorama,
Vyoma Lakshmih Simharathaa chekitaanaamita Prabhaa/
Veereshwari Vimaanasthaa Vishokaa Shokanaashini,
Anaahataa Kundalini Nalini Padma Vaasini/
Sadaanandaa Sadaa Keertih Sarva Bhutaashrayasthitaa,
Vaagdevataa Brahmakalaa Kalaateetaa Kalaaranih/
Brahmashri Brahma Hridayaa Brahma Vishnu Shiva Priyaa,
Vyomashaktih Kriyaashaktir Jnaana Shaktih Paraagatih/
Kshobhikaa Bandhikaa Bhedyaa Bhedaabheda Vivarjitaa,
Abhinnaabhinna Samthaanaa Vamshini Vamsha haarini/
Guhyashaktirgunaatitaa Savadaa Sarvatomukhi,
Bhagini Bhagavatpatni Sakalaa Kaalakaarini/
Sarvavit Sarvatobhadraa Guhyaatitaa Guhaaranih,
Prakriyaa Yogamaataa cha Gangaa Vishveshvareshwari/
Kapilaa Kaapilaa Kaantaa Kanakaabhaa Kalaantaraa,
Punyaa Pushkarini Bhoktri Purandara purassaraa/
Poshani Paramaishwarya Bhutaadi bhutahushanaa,
Pancha Brahma Samutpattih Paramaardhaartha Vigrahaa/
Dharmodayaa Bhaanumati Yogigjneyaa Manojava,
Manoharaa Mano Rakshaa Taapasi Veda Rupini/
Vedashaktir Veda Maataa Veda Vidyaa Prakaashini,
Yogeshwa-reshwari Maataa Mahaa Shaktirmanomayi/
Vishwaavasthaa Vinirmurtir Vidyunmaalaa Vihaayasi,
Kinnnari Surabhi Vandyaa Nandini Nandivallabhaa/
Bharati Paramaanandaa Paraapara Vibhedikaa,
Sarvapraharanopetaa Kaamyaa Kaameshwareshwari/
Achintyaachintya Vibhavaa Hrillekhaa Kanakaprabhaa,
Kushmaandi Dhanaratnaadhyaa Sugandaa Gandha daayani/
Trivikrama Padodbhutaa Dhanushpaanih Shivodayaa,
Sudurlabhaa Dhanaadhyakshaa Dhanyaa Pingala Lochanaa/
Shaantih Prabhaavatih Deeptih Pankajaayata Lochana,
Aadyaahridkamalodbhutaa Gavaam Maataa Ranapriyaa/
Satkriyaa Girijaa Shuddhaa Nitya Pushtaa Nirantaraa,
Durgaa Katyaayani Chandi Charchikaa Shanta Vigrahaa/
Hiranya Varnaa Rajani Jagadyantra pravartikaa,
Mandaraadri Nivaasaacha Shaaradaa Swarna Maalini/
Ratnamaalaa Ratnagarbhaa Prithvi Vishwa pramaathini,
Padmaananaa Padmanibha Nitya Tushtaamritodbhava/
Dhunvati duh Prakampyaacha Surya Maataa Drushadvati,
Mahendra Bhagini Maanyaa Varenyaa Varadarpitaa/
Kalyaani Kamalaa Raamaa Pancha Bhutaa Varapradaa,
Vaadyaa Vareshwari Vandyaa Durjayaa Duratikramaa/
Kaalaraatrir Maha Vegaa Virabhadrapriya Hitaa,
Bhadrakaalir Jaganmaataa Bhaktaanaam Bhadradaayini/
Karaala Pingalaakaaraa Naama Bhedaa Mahaamadaa,
Yashashvini Yashodaacha Shadhadhwa parivartikaa/
Shankhini Padmini Sankhyaa Sankhyaa Yoga Pravartika,
Chaitra Samvatsaraarudhaa Jagat Sampuranindrijaa/
Shumbhaarih Khechari Swasthaa Kambugrivaa Kalipriya,
Khagadhwajaa Khagaa Roodha Paraarthyaa Paramalini/
Ishwarya Vartmanilahyaa Viraktaa Garudaasana,
Jayanti Hriduhaa Ramyaa Gahvareshtaa Ganaagranih/
Sankalpa Siddhaa Saamyasthaa Sarva Vijnaadayani,
Kalikalmasha Hantri cha Guhyopa nishaduttamaa/
Nishtha Drushthih Smritirvyaaptih Pushthistushtih Kriyaavati,
Vishwaamareshvarey- shaanaa Bhuktirmuktih Shivaamritaa/
Lohitaa Sarpamaalaacha Bhishani Vanamaalini,
Anantashaya-naanyaa Naranaaraayanodbhava/
Nrisimhi Daityamathani Shankachakra gadaadharaa,
Sankarshana Samutpattirambikaa paada samshrayaa,
Mahaajjwaalaa Mahaa Murtih Sumurtih Sarva kaama dhruk/
Suprabhaa Sustanaa Gauri Dharma Kaamaartha Mokshadaa/
Bhrumadhya nilayaa Purvaa Puraana Purushaaranih,
Maha Vibhutidaa Madhyaa Saroja nayano samaa/
Ashtaadasha Bhujaanaadyaa Nilotpaladala Prabhaa,
Sarva Shaktyaasanaarudhaa Dharmaadharma Vivarjitaa/
Vairaagya Jnaana Nirataa Niraalokaa Nirindriyaa,
Vichitra Gahanaadhaaraa Shaswatasthaana Vaasini/
Sthaaneshwari Niraanandaa Trishula vara dhaarini,
Asesha Devataa Murtidevataa Varadevataa,
Ganaambikaa Gireh Putri Nishumbha vinipaatini/
Avarnaa Varna ahitaa Nivarnaa Beeja sambhavaa,
Anantavarnaarnanya-stathaa Shankari Shanta Maanasa/
Agotraa Gomati Goptri Guhyarupaa Gunottaraa,
Gouh Geeh Gavyapriyaa Gouni Ganeshwara Namaskrutaa/
Satyamaatraa Satya Sandhaa Trisandhyaa Sandhivarjitaa,
Sarva Vaadaashrayaa Sankhyaa Saankhya Yoga Samudbhavaa/
Asankhyeya prameyaakhyaa Shunyaa Shuddha Kulodbhava,
Bindu naada samutpattih Shambhu vaamaa Shashiprabhaa/
Visangaa Bhedarahitaa Manojnaa Madhusudani,
Mahaa Shrih Samutpattistamah Paarey Pratishthitaa/
Tritatwa maataa Trividhaa Sushuksma padasamshrayaa,
Shantyatitaa Malaatitaa Nirvikaaraa Niraashrayaa/
Shivaakhyaa Chitta Nilayaa Shiva Jnaana Swarupini,
Daitya Daanava Nirmaatri Kaashyapi Kaalkalpikaa/
Shaastrayonih Kriyaamurthischaturvarga Pradarashikaa,
Naaraayani Narodbhutih Kaumudi Linga dhaarini/
Kaamuki Lalithaa Bhaavaa Paraapara Vibhutidaa,
araanta jaata mahimaa Badavaa Vaama Lochanaa/
Subhadraa Devaki Sitaa Veda Vedaanga paaragaa,
Manaswini Manyumaataa Mahaa Manyu Samudbhavaa/
Amrityuramritaa Swaahaa Puruhutaa Purushtutaa,
Ashocchyaa Bhinna Vishyaa Hiranyarajatapriyaa/
Hiranyaa Raajati Haimi Hemaabharana bhushitaa,
Vibhraajamaanaa Durjayaa Jyotishtoma phalapradaa/
Maha Nidraa Samudbhudabhutiranidraa Satya Devataa,
Deerghaa Kakudyuni Hridyaa Shaantidaa Shaantivardhini/
Lakshmyaadi Shaktijanani Shakti Chakra pravartikaa,
Trishakti Janani Janyaa Shadmuparivarjitaa/
Sudhaamaa Karmakarani Yugaananta Dahanaatmikaa,
Samkarshini Jagaddhaatri Kaamayonih Kiritini/
Aindri Trailokya Namitaa Vaishnavi Parameshwarih,
Pradyumna Dayitaa Daantaa Yugma drishtistrilochanaa/
Madotkataa Hamsagatih Prachandaa Chandi Vikramaa,
Vrishaa Veshaa Viyanmaataa Vindhya Parvata Vaashini/
Himavan Meru Nilaya Kailaasa Giri Vaasini,
Chaanura hantru tanayaa Nitigjnaaa Kaama Rupini/
Veda Vidyaa Vratasnaataa Dharma Sheelanilaashanaa,
Vira-bhadra Priyaa Veeraa Mahaa Kaala Samudbhavaa/
Vidyaadhara Priyaa Siddhaa Vidyaadhara Niraakritih,
Adyaayani Haranti cha Paavani Poshani Khilaa/
Maatrukaa Manodbhutaa Vaarijaa Vaahana Priya,
Kareeshini Sudhaavaani Veenaa Vaasana Tatparaa/
Sevitaa Sevika Cinivaali Gurut–mati,
Arundhati Hiranyaakshi Mrigaangaa Maana Daayavi/
Vasudpradaa Vasumati Vasordhaara Vasundharaa,
Dhaaraa dhaara Varaarohaa Varaavara Sahasradaa/
Shriphalaa Shrimati Shreeshaa Shrinivaasaa Shivapriyaa,
Shridhara Shrikari Kalyaa Shridhaaraardha Sharirini/
Ananta Drushti rakshudraa Dhaatrisha Dhanadapriya,
Nihantri Daityanandhaanaam Simhikaa Simhavaahanaa/
Sushenaa Chandranilayaa Sukeertiscchinna Samshayaa,
Rasagjnaa Rasadaa Raamaa Lelihaanaamrita-strava/
Nityoditaa Swayamjyotirutsukaa Mritajeevani,
Vajradandaa Vajra jihvaa Vaidehi Vajra Vigrahaa/
Mangalyaa Mangalaa Maalaa Malinaa Malahaarini,
Gaandharvi Gaarudi Chaandri Kambalaashwitara Priyaa/
Soudaamini Janaanandaa Bhrukuti Kutilaananaa,
Karnikaarakaraa Kakshyaa Kamsa praanaapahaarini/
Yugandharaa Yugaavartaa Trisandhyaa Harshavardhini,
Pratyakshadevataa Divyaa Divyagandhaa Divaaparaa/
Shakraasanagataa Shaakri Saadwi Naari Shavaashanaa,
Ishtaa Visishtaa Shishteshtaa Shishtaashishta prapujitaa/
Shatarupaa Shataavartaa Vinataa Surabhih Suraa,
Surendramaataa Sudyumna Sushumnaa Suryasamshitaa/
Samikshya Satpratishtha cha Nivritti Jnaana Paaragaa,
Dharma Shastraartha Kushalaa Dharmajnaa Dharma Vaahana/
Dharmaadhaavinirmaatri Dhaarmikaanaam Shivaprada,
Dharmashaktirdharmamayi Vidharmaa Vishwadharmini/
Dharmaantaraa Dharmnamedhaa Dharmapurvaa Dhanaavahaa,
Dharmopadeshti Dharmaatmaa Dharmagamyaa Dharaadharaa/
Kaapaali Shaakalaa Murtih Kalaa Kalita Vigrahaa,
Sarvashakti Vinirmuktaa Sarva Shaktaashrayaashrayaa/
Sarvaa Sarveshwari Sukshmaa Susukshmaa Jnaanarupini,
Pradhaana Purushesheshaa Mahaa Devaika Sameekshini,
Sadaa Shivaa Viyanmurtir Vishwamurtiramurtikaa/

Thursday, May 26, 2016

Pashupaasha Vrata Vyapohana (Purification) Stotra

From Linga Purana. Vyasa Deva recited the Vyopahana Stotra as narrated from Nandi Deva to Kartikeya:
Namah Shivaaya Shuddaaya Nirmalaaya Yashaswiney/
Drushtaantakaaya Sarvaaya Bhavaaya Paramaatmaney,
Pancha Vaktro Dasha bhujo hyakshapanchadashairyutah/
Shuddha sphatika sankaasham Sarva -abharana bhushitah/
Sarvajnah Sarvagah Shantah Sarvopari samsthitah/
Padmaasanasthah Someshah Paapamaashu Vyapohatu,
Ishaanah Purushaschaiva Aghorah Sadya yevacha/
Vaama Devascha Bhagavaan Paapamaashu Vyapohatu,
Anantah Sarva Vidyeshah Sarvajnah Sarvadah Prabhuh/
Shivadhyaanaika sampannah sa mey Paapam Vyapohatu,
Sukshmaha Suraasureshaano Vishvesho Gana Pujitah/
Shivadhyaanaaika sdampannah sa mey Paapam vyapohatu,
Shivottamo Mahaa Pujyah Shiva dhyaana paraayanah/
Sarvagah Sarvadah Shantah sa mey Paapamvyapohatu,
Ekaaksho Bhagavaanishah Shivaarchana paraayanah/
Shiva dhyaanaika sampannah sa paapam Vyapohatu,
Trimurthih Bhagavaaneeshah Shiva Bhakti Prabhodhakah/
Shivadhyaanaika sampannah sa mey paapam vyapohatu,
Shrikanthah Shripatih Shrimaanjnishwa dhyaana ratah sadaa/
Shivarchanaratah saakshaat sa mey Paapa vyapohatu,
Shikhandi Bhagavaanyashaantah Shava bhasmaanulepanah/
Shivaarchanaratah Shrimaan sa mey paapam vyapohatu/
My salutations Maha Shiva! You are Shuddha, Nirmala, Yashaswi, Kaala drushyaney, Sharva, Bhava, Paramatma, possessor of Five Faces and Fifteen Eyes; Sphatikamani samaana, Sumpurnaabharana bhushita or fully ornamented; Sarvajna, Shanta, Sarvoparisthita, Padmaasana and Somesha; Ishaana, Purusha, Aghora, Vaama Deva, kindly demolish our sins; You are Ananta, Sarva Vidyeshwara, Sarvajna, Fulfiller of all desires; Dhyana nishtha Shiva, Sukshma, Suraasurekshara, Vishvesha, Dhyana sampanna: please demolish our sins. Shivottama, Maha Pujya, Dhyana Parayana, and Sarvajna please keep me off from sins. Ekaaksha, Isha, Shivarchana parayana, Dhyan Sampanna keep me away from my derelictions and liberate me; Tri Murthis, Shiva Bhakta Pramodika, Shiva Dhyaana Sampanna, destroy my Maha Paapaas. Those who recite the above would be freed from the worst sins possible that they had committed like Go hatya, Brahmana hatya, Matru-Pitru hatya, Sharanaagata hatya etc. and would attain Rudra Loka. In the instant life, the reciters of the Stotra would secure Artha-KaamaVidya-Arogya and Tripti or Fulfillment.


Tuesday, May 24, 2016

Prayer to Nandi


Nandikesa Maha Bhaga, Shiva dhyana parayana,
Gowri sankara sevartham Anugnam dathumarhasi.
Oh Lord Nandi who is Lord of all bulls,
Who is immersed in prayer of Shiva,
Please give me permission,
To worship Lord Shankara with his consort Gowri.

Translated By P.R.Ramachander

Sunday, May 15, 2016

Manyu Sooktam

The Manyu suktam of the Rig Veda 10.6.15-16

harih om
yaste manyo ‘vidhadujra jayaka jaha ojah pushyati vishvamanupak
sahyama dasamaryam tvaya yuja sahaskritena sahasa sahasvata
O Manyu, the persons who worship You, Who is like a thunderbolt, the destroyer of enemies, enjoys all power and strength combined, may we overcome our enemies with You as our friend, invigorating and strong.
manyurindro manyurevasa devo manyurhota varuno jatavedaha
manyum visa ilate manusiryaha pahi no manyo tapasa sajoshaha
Manyu is Indra, He is Varuna and Agni. Those of human descent praise Manyu. Protect us Manyu, be pleased with our austerities.
abhihi manyo tapasastaviyan tapasa yuja vi jahi satrun
amitraha vritraha dasyuha cha vishva vasunya bhara tvam naha
Come to us Manyu, You who are the strongest of the strong. With austerity as your companion, overthrow our enemies. Give us spiritual wealth,
O slayer of enemies, adversaries and foes.
tvam hi manyo abhi bhutyojah svayam bhurbhamau abhimatishahah
vishva charshanih sahurih sahava-nasmasvoja pritanasu dhehi
Give us strength in battle, Manyu,
O you who posses overpowering strength. You are self-existent, furious, the overthrower of enemies, the beholder of all, enduring, and vigorous.
abhagah sannapa pareto asmi tava kratva tavishasya pracetaha
tam tva manyo akraturjihila-ham sva tanur-baladeyaya mahi
O Lord Manyu, not taking part in Your worship (not offering oblations at the ritual) I was forced to retreat before my enemies. I avoided and neglected your worship. Yet please be kind and give me strength.
ayam te asmyupa mehyarvan praticinah sahure vishvadhayaha
manyo vajrin-nabhi mama vavritsva hanava dasyugm ruta bodhyapehe
I am yours! Come to me, turn Your face towards me! O resister of the foes, sustainer of all, Manyu, the holder of a thunderbolt, come to me. Let us slay the demons, and help Your devotees.
abhi prehi dakshinato bhava me ‘dha vritrani janghanava muri
juhomi te dharunam madhvo agra mubha upamshu prathama pibava
Approach me by my right side and let us slay a multitude of foes. I offer you the best part of the Soma juice, let us drink it together in privacy.

Rig Veda 10.6.16
tvaya manyo sarathamarujanto harshamanaso dhrishita marutvaha
tigmeshava ayudha samsishana abhi prayantu naro agnirupaha
May the priests, who resemble Agni, ascend the same chariot as You. O Manyu, who is accompanied by the Maruts. May You proceed in battle, advancing, exulting, indignant, armed with sharp arrows, whetting Your weapons.
Agniriva manyo tvishitah sahasva senanirnah sahure huta edhi
Hatvaya shatrun vi bhajasva veda aujo mimano vi mridho nudasva
Blazing like fire, O Manyu, overcome our foes, come as our general, when invoked by us in battle. Having slain the enemies, divide their wealth. Granting us strength, scatter our foes.
Sahasva manyo abhimatimasme rujan mrinan pramrinan prehi shatrun
Ugram te pajo nanva rurudhre vasi vasham nayasa ekaja tvam
O Manyu, overthrow our enemies. Advance against our foes, wounding, killing, annihilating them. O You who depend on no-one, who can resist Your fierce might?
eko bahunamasi manyavilito vishamvisham yudhaye sam shishadhi
ekrittaruk tvaya yuja vayam dyumantam ghosham vijayaya krinmahe
You are praised, O Manyu, as the conqueror of all. Help us contend with all men.
With You as our friend, O radiant one, we cry out in victory.
vijeshakridindra ivanavabravo ‘smakam manyo adhipa bhaveha
priyam te nama sahure grinimasi vidma tamutsam yata ababhutha
O Manyu, giver of victory, You are irreproachable like Lord Indra. Please protect this ritual. O Enduring One, we sing to you appropriate praises. We know this to be the source where You have come from.
abhutya sahaja vajra sayaka saho bibharsya-bhibhuta uttaram
kratva no manyo saha medhyedi maha-dhanarya puruhuta samsriji
O Manyu, You are like a destructive thunderbolt, the overpowerer of foes, the twin brother of victory, and have extreme strength. Be favorable to us, Manyu, in our deeds,
O You Who are invoked by many in the shock of battle.
Samsristam dhanam ubhayam samakrita
Masmabhayam dattam varunashcha manyuh
Bhiyam dadhana hridayesu shatravaha
Parajitaso apa ni layantam
May Manyu and Varuna bestow upon us undivided spiritual and material wealth; may our enemies, fear within their hearts, be overcome and utterly destroyed.


Om Sri Narasimhaya Namaha

Tuesday, May 10, 2016

Lalita Hridaya Stotram

athashrIlalitAhR^idayastotraM .. shrIlalitAMbikAyai namaH . devyuvAcha . devadeva mahAdeva sacchidAnandavigrahA . sundaryAhR^idayaM stotraM paraM kautUhalaM vibho .. 1.. IshwarauvAcha . sAdhu sAdhutvayA prAGYe lokAnugrahakArakaM . rahasyamapivaxyAmi sAvadhAnamanAHshR^iNu .. 2.. shrIvidyAM jagatAM dhAtrIM sarggasthitilayeshwarIM . namAmilalitAM nityAM bhaktAnAmiShTadAyinIM .. 3.. bindutrikoNasamyuktaM vasukoNasamanvitaM . dashakoNadvayopetaM chaturddasha samanvitaM .. 4.. dalAShTakesaropetaM dalaShoDashakAnvitaM . vR^ittatrayayAnvitaMbhUmisadanatrayabhUShitaM .. 5..
namAmi lalitAchakraM bhaktAnAmiShTadAyakaM . amR^itAMbhonidhiMtatra ratnadvIpaM namAmyahaM .. 6..
nAnAvR^ixamahodyAnaM vandehaM kalpavATikAM .
santAnavATikAMvande harichandanavATikAM .. 7..
mandAravATikAM pArijAtavATIM mudA bhaje . namAmitava deveshi kadaMbavanavATikAM .. 8.. puShyarAgamahAratnaprAkAraM praNamAmyahaM .
patmarAgAdimaNibhiHprAkAraM sarvvadA bhaje .. 9..
gomedaratnaprAkAraM vajraprAkAramAshraye .
vaiDUryaratnaprAkAraMpraNamAmi kuleshwarI .. 10..
indranIlAkhyaratnAnAM prAkAraM praNamAmyahaM . muktAphalamahAratnaprAkAraMpraNamAmyahaM .. 11..
maratAkhyamahAratnaprAkArAya namonamaH .
vidrumAkhyamahAratnaprAkAraMpraNamAmyahaM .. 12..
mANikyamaNDapaM ratnasahasrastaMbhamaNDapaM . l
alite!tavadeveshi bhajAmyamR^itavApikAM .. 13..
AnandavApikAM vandevimarshavApikAM bhaje .
bhajebAlAtapolgAraM chandrikogArikAM bhaje .. 14..
mahAshR^iMgAraparikhAM mahApatmATavIM bhaje .
chintAmaNimahAratnagR^iharAjaM namAmyahaM .. 15..
pUrvAMnAyamayaM pUrvvadvAraM devi namAmyahaM . daxiNAMnAyarUpaMtedaxiNadvAramAshraye .. 16..
namAmi pashchimadvAraM pashchimAmnAya rUpakaM .
vandehamuttaradvAramuttarAmnAyarUpakaM .. 17..
UrddhvAmnAyamayaM vande hyUrddhadvAraM kuleshvari .
lalitetava deveshi mahAsiMhAsanaM bhaje .. 18..
brahmAtmakaM ma~nchapAdamekaM tava namAmyahaM .
ekaMviShNumayaM ma~nchapAdamanyaM namAmyahaM .. 19..
ekaM rudramayaM ma~nchapAdamanyaM namAmyahaM .
ma~nchapAdaMmamAmyekaM tava devIshvarAtmakaM .. 20..
ma~nchaikaphalakaM vande sadAshivamayaM shubhaM .
namAmitehaMsatUlatalpakaM parameshvarI! .. 21..
namAmite haMsatUlamahopAdhAnamuttamaM .
kaustubhAstaraNaMvande tava nityaM kuleshvarI .. 22..
mahAvitAnikAM vande mahAyavinikAM bhaje .
evaMpUjAgR^ihaM dhyAtvA shrIchakre shrIshivAM bhaje .. 23..
svadaxiNe sthApayAmi bhAge puShpAxatAdikAn .
amitAMstemahAdevi dIpAn sandarshayAmyahaM .. 24..
mUlena tripurAchakraM tava sampUjyayAmyahaM .
tribhiHkhaNDaistavakhyAtaiH pUjayAmi maheshvari! .. 25..
vAyvagni jalasamyuktaM prANAyAmairahaM shivai .
shoShANAMdAhanaM chaiva karomi plAvanaM tathA .. 26..
trivAraM mUlamantreNa prANAyAmaM karomyahaM .
pAShaNDakAriNobhUtA bhUmauye chAntarixake .. 27..
karomyanena mantreNa tAlatrayamahaM shive .
nArAyaNohaMbrahmAhaM bhairavohaM shivosmyahaM .. 28..
devohaM paramAnandosmyahaM tripurasundari .
dhyAtvAvai vajrakavachaM nyAsaM tava karomyahaM .. 29.. kumArIbIjasamyuktaM mahAtripurasundari . mAMraxaraxeti hR^idi karomyaGYalimIshwari.. 30.. mahAdevyAsanAyeti prakaromyAsanaM shive . chakrAsanaMnamasyAmi sarvvamantrAsanaM shive .. 31.. sAddhyasiddhAsanaM mantrairebhiryuktaM maheshvari . karomyasminchakramantrairdevatAsanamuttamaM .. 32.. karomyatha ShaDaMgAkhyaM mAtR^ikAM cha kalAM nyase . shrIkaNTaMkeshavaM chaiva prapa~nchaM yogamAtR^ikAM .. 33.. tatvanyAsaM tataH kUrvve chatuShpITaM yathAchare . laghuShoDhAMtataH kUrvve shaktinyAsaM mahottamaM .. 34.. pITanyAsaM tataH kurve devatAvAhanaM priye . kuMkumanyAsakaMchaiva chakranyAsamathAchare .. 35.. chakranyAsaM tataH kurvve nyAsaM kAmakalAdvayaM . ShoDashArNNamahAmantrairaMganyAsaMkaromyahaM .. 36.. mahAShoDhAM tataH kurvve shAMbhavaM cha mahApriye . tatomUlaMprajaptvAtha pAdukA~ncha tataH paraM .. 37.. gurave samyagarchyAtha devatAM hR^idisaMbhaje . karomimaNDalaM vR^ittaM chaturashraM shivapriye .. 38.. puShpairabhyarchchyasAdhAraM shaMkhaM sampUjayAmahaM . arcchayAmiShaDaMgena jalamApUrayAmyahaM .. 39.. dadAmi chAdimaM binduM kurve mUlAbhimantritaM . tajajalenajaganmAtastrikoNaM vR^ittasamyutaM .. 40.. ShalkoNaM chaturashra~ncha maNDalaM praNamAmyahaM . vidyayApUjayAmIha trikhaNDena tu pUjanaM .. 41.. bIjenavR^ittaShalkoNaM pUjayAmi tavapriye . tasmindevIkalAtmAnAM maNimaNDalamAshraye .. 42.. dhUmrArcchiShaM namasyAmi UShmAM cha jvalanIM tathA . jvAlinIMcha namasyAmi vandehaM vispuliMginIM .. 43.. sushriyaM cha surUpA~nchakaMpilAM praNamAmyahaM . naumihavyavahAM nityAM bhaje kavyavahAM kalAM .. 44.. sUryAgnimaNDalAM tatra sakalAdvAdashAtmakaM . arghyapAdyamahaMtatra tapinIM tApinIM bhaje .. 45.. dhUmrAM marIchIM vandehaM jvAlinIM maruhaM bhaje . suShumnAMbhogadAM vande bhaje vishvAM cha bodhinIM .. 46.. dhAriNIM cha xamAM vande saurIretAH kalAbhaje . AshrayemaNmalaM chAndraM talkalAShoDashAtmakaM .. 47.. amR^itAM mAnadAM vande pUShAM tuShTIM bhajAmyahaM . puShTiMbhaje mahAdevi bhajehaM cha ratiM dhR^itiM .. 48.. rashaniM chandrikAM vande kAntIM jotsanA shriyaM bhaje . neaumiprIti~nchAgatadA~nchapUrNNimAmamR^itAMbhaje .. 49.. trikoNalekhanaM kurvve AkArAdisurekhakaM . halaxavarNNasamyuktaMspItaM taM haMsabhAskaraM .. 50.. vAkkAmashakti saMyuktaM haMsamArAdhayAmyahaM . vR^ittAdbahiHShaDashrasyalekhanaM prakaromyahaM .. 51.. puratognyAdiShalKoNaM kakhagenArcchayAmyahaM . shrIvidyayAsaptavAraM karomyatrAbhi mantritaM .. 52.. samarppayAmi deveshi tasmAt gandhAxatAdikaM . dhyAyAmipUjAdravyeShu tat sarvvaM vidyayAyutaM .. 53.. chaturnnavatisanmantrAn spR^iShTvA tat prajapAmyahaM . vahnerddashakalAHsUryakalAdvAdashakaM bhaje .. 54.. Ashraye shoDaSakalAstatra chandramasastadA . sR^iShTimvR^iddhim smR^itim vande medhAm kAnteem tathaiva cha .. 55.. laxmIm dyuthim sthitAm vande sthitim siddhim bhajAmyaham . etAbrahmakalAvande jarAnthAm pAlinIm bhaje .. 56.. shAntiM namAmIshvarIM cha ratIM vande cha kArikAM . varadAMhlAdinIM vande prItiM dIrghAM bhajAbhamyahaM .. 57.. etA viShNuakalAvande tIxaNAM raudriM bhayAM bhaje . nidrAMtandrIM xudhAM vande namAmi krodhinIM kriyAM .. 58.. ulkArIM mR^ityurUpAM cha etA rudrakalA bhaje . nIlAMpItAM bhaje shvetAM vandehamaruNAM kalAM .. 59.. anantakhyAM kalA~ncheti Ishvarasya kalAbhaje . nivR^itti~nchapratiShThA~nchavidyAMshAntiM bhajAmyahaM .. 60.. rodhikAM dIpikAM vande rechikAM mochikAM bhaje . parAMsUxAmR^itAM sUxAM praNAmi kuleshvari! .. 61.. GYAnAkhyA~nchanamasyAmi naumiGYAnAmR^itAM kalAM . ApyAyinIMvyApinIM cha modinIM praNamAmyahaM .. 62.. kalAH sadAshivasyaitAH ShoDasha praNamAmyahaM . viShNuyoniMnamasyAmi mUlavidyAM namAmyahaM .. 63.. traiyaMbakam namasyAmi tadviShNum praNamAmyaham . viShNuyonimnamasyAmi mUlavidyAm namAmyaham .. 64.. amR^itaM mantritaM vande chaturnnavatibhistathA . akhaNDaikarasAnandakareparasudhAtmani .. 65.. svacChandaspapuraNaM mantraM nIdhehi kularUpiNi . akulasthAmR^itAkAresiddhiGYAnakarepare .. 66.. amR^itaM nidhehyasmin vastuniklinnarUpiNi . tadrUpANekarasyatvaMkR^itvAhyetat svarUpiNi .. 67.. bhUtvA parAmR^itAkAramayi chit spuraNaM kuru . ebhirmmanUttamairvandemantritaM paramAmR^itaM .. 68.. jotimmayamidaM vande paramarghya~ncha sundari . tadvindubhirmeshirasi guruM santarppayAmyahaM .. 69.. brahmAsmin tadvinduM kuNDalinyAM juhomyahaM . hR^icchakrastAM-mahAdevIMmahAtripurasundarIM .. 70.. nirastamohatimirAM sAxAt saMvit svarUpiNIM . nAsApuTAtparakalAmathanirggamayAmyahaM .. 71.. namAmiyonimaddhyAsthAM trikhaNDakusumAM~njaliM . jaganmAtarmahAdeviyantretvAM sthApayAmyahaM .. 72.. sudhAchaitanyamUrttIM te kalpayAmimanuM tava . anenadevimantrayantretvAM sthApayAmyahaM .. 73.. mahApatmavanAntasthe kAraNAnantavigrahe . sarvabhUtahitemAtarehyapi parameshvari .. 74.. deveshI bhakatasulabhe sarvvAbharaNabhUShite . yAvatvaMpUjayAmIhatAvattvaM susthirAbhava .. 75.. anena mantrayugmena tvAmatrAvAhayAmyahaM . kalpayAminamaH pAdamarghyaM te kalpayAmyahaM .. 76.. gandhatailAbhya~njana~nchamajjashAlApraveshaM . kalpayAminamastasmai maNipIThopraveshanaM .. 77.. divyasnAnIyamIshAni gR^ihANodvarttanaM shubhe . gR^ihANoShNAdakasnAnaMkalpayAmyabhiShechanaM .. 78.. hemakuMbhAyutaiH snigddhaiH kalpayAmyabhiShechanaM . kalpayAminamastubhyaM dhaeautena parimArjjanaM .. 79.. bAlabhAnu pratIkAshaM dukUlaM paridhAnakaM . aruNenadukulenottarIyaM kalpayAmyahaM .. 80.. praveshanaM kalpayAmi sarvAMgAni vilepanaM . namastekalpayAmyatra maNipIThopaveshanaM .. 81.. aShTagandhaiH kalpayAmi tavalekhanamaMbike . kAlAgarumahAdhUpaMkalpayAmi namashshive .. 82.. mallikAmAlAtIjAti chaMpakAdi manoramaiH . arcchitAMkusumairmmAlAM kalpayAmi namashshive .. 83.. praveshanaM kalpayAmi namo bhUShaNamaNDape . upaveshyaMratnapIThe tatrate kalpayAmyahaM .. 84.. navamANikyamakuTaM tatrate kalpayAmyahaM . sharacchandranibhaMyuktaM tacchandrashakalaM tava .. 85.. tata sImantasindUraM kastUrItilakaM tava . kAlAGYanaMkalpayAmi pAlIyugalamuttamaM .. 86.. maNikuNDalayugma~ncha nAsAbharaNamIshwarI##!## . tATa~NkayugalaMdevi lalite dhArayAmyahaM .. 87.. athAdyAM bhUShaNaM kaNThe mahAchintAkamuttamaM . padakaMte kalpayAmi mahApadakamuttamaM .. 88.. muktAvalIM kalpayAmi chaikAvali samanvitAM . ChannavIra~nchakeyUrayugalAnAM chatuShTayaM .. 89.. valayAvalimAlAnIM chormikAvalimIshvari . kA~nchIdAmakaTIsUtraMsaubhagyAbharaNaM cha te .. 90.. tripure pAdakaTakaM kalpaye ratnanUpuraM . pAdAMgulIyakaMtubhyaM pAshamekaM karetava .. 91.. anye kare~NkushaM devi pUNDrexudhanuShaM tava . aparepuShpabANa~ncha shrImanmANikyapAduke .. 92.. tadAvaraNa deveshi mahAma~nchAdirohaNaM . kAmeshvarA~Nkaparya~NkamupaveshanamuttamaM .. 93.. sudhayA pUrNNachaShakaM tatastat pAnamuttamaM . karppUravITikAMtubhyaM kalpayAmi namaH shive .. 94.. AnandollAsavilasaddhaMsaM te kalpayAmyahaM . maMgalArAtrikaMvande ChatraM te kalpayAmyahaM .. 95.. chAmaraM yUgalaM devidarppaNaM kalpayAmyahaM . tAlavrintaMkalpayAmigandhapuShpAxatairapi .. 96.. dhUpaM dIpashchanaivedyaM kalpayAmi shivapriye . athAhaMbaindave chakre sarvAnandamayAtmake .. 97.. ratnasiMhAsane ramye samAsInAM shivapriyAM . udyadbhAnusahasrAbhAMjapApuShpasamaprabhAM .. 98.. navaratnaprabhAyuktamakuTena virAjitAM . chandrarekhAsamopetAMkastUritilakA~NkitAM .. 99.. kAmakodaNDasaundaryanirjjitabhraUlatAyutAM . a~njanA~nchitanetrAntupatmapatranibheShaNAM .. 100.. maNikuNDalasamyukta karNNadvayavirAjitAM . tAMbUlapUritamukhIMsusmitAsyavirAjitAM .. 101.. AdyabhUShaNasamyuktAM hemachintAkasaMyutAM . padakenasamopetAM mahApadakasaMyutAM .. 102.. muktAphalasamopetAmekAvalisamanvitAM . kausubhAMgadasaMyuktachaturBAhusamanvitAM .. 103.. aShTagandhasamopetAM shrIchandanavirAjitAM . hemakuMbhopamaprakhyastanadvandavirAjitAM .. 104.. raktavastraparIdhAnAM raktaka~nchukasaMyutAM . sUxmaromAvaliyuktatanumaddhyavirAjitAm .. 105.. muktAmANikyakhachita kA~nchIyutanitaMbanIM . sadAshivA~NakasthabR^ihanmahAjaghanamaNDalAm .. 106.. kadalistaMbhasaMrAjadUrudvayavirAjitAM . kapAlIkAntisaMkAshajaMghAyugalashobhitAm .. 107.. grUDhagulphadveyopetAM raktapAdasamanvitAM . brahmaviShNumaheshAdikirITasphUrjjitAMghrikAm .. 108.. kAntyA virAjitapadAM bhaktatrANa parAyaNAM . ixukArmukapuShpeShupAshA~NkushadharAMshubhAM .. 109.. saMvit svarUpiNIM vande dhyAyAmi parameshvarIM . pradarshayAmyathashivedashAmudrAH phalapradAH .. 110.. tvAM tarppayAmi tripure tridhanA pArvvati . agnaeaumaheshadigbhAge nairR^itryAM mArute tathA .. 111.. indrAshAvAruNI bhAge ShaDaMgAnyarcchaye kramAt . AdyAMkAmeshvarIM vande namAmi bhagamAlinIM .. 112.. nityaklinnAM namasyAmi bheruNDAM praNamAmyahaM . vahnivAsAMnamasyAmi mahAvidyeshvarIM bhaje .. 113.. shivadUtiM namasyAmi tvaritAM kula sundarIM . nityAMnIlapatAkA~ncha vijayAM sarvvamaMgalAM .. 114.. jvAlAmAlA~ncha chitrA~ncha mahAnityAM cha saMstuve . prakAshAnandanAthAkhyAMparAshaktinamAmyahaM .. 115.. shukladevIM namasyAmi praNamAmi kuleshvarIM . parashivAnandanAthAkhyAMparAshakti namAmyahaM .. 116.. kauleshvarAnandanAthaM naumi kAmeshvarIM sadA . bhogAnandaMnamasyAmi siddhaugha~ncha varAnane .. 117.. klinnAnandaM namasyAmi samayAnandamevacha . sahajAnandanAtha~nchapraNamAmi murmmuhu .. 118.. mAnavaughaM namasyAmi gaganAnandagapyahaM . vishvAnandaMnamasyAmi vimalAnandamevacha .. 119.. madanAnandanAtha~ncha bhuvanAnandarUpiNIM . lIlAnandaMnamasyAmi svAtmAnandaM maheshvari .. 120.. praNamAmipriyAnandaM sarvvakAmaphalapradaM . parameShTiguruMvande paramaMgurumAshraye .. 121.. shrIguruM praNamasyAmi mUrddhni brahmabileshvarIM . shrImadAnandanAthAkhyashriguropAdukAM tathA .. 122.. atha prAthamike devi chaturashre kuleshvari . aNimAMlakhimAM vande mahimAM praNamAmyahaM .. 123.. IshitvasiddhiM kalaye vashitvaM praNamAmyahaM . prAkAmyasiddhiMbhukti~ncha icChAprAprtimahaM bhaje .. 124.. sarvvakAmapradAM sarvvakAmasiddhimahaM bhaje . maddhyamechaturashrehaM brAhmIM mAheshvarIM bhaje .. 125.. kaumArIM vaiShNavIM vande vArAhIM praNamAmyahaM . mAhendrImapichAmuNDAMmahAlaxmImahaM bhaje .. 126.. tR^itIye chaturashre tu sarvvasaMxobhiNIM bhaje . sarvvavidrApiNIMmudrAM sarvvAkarShiNikAM bhaje .. 127.. mudrAM vasha~NkarIM vande sarvvonmAdinikAM bhaje . bhajemahA~NkushAM mudrAM khecharIM praNamAmyahaM .. 128.. bIjAmudrAM yonimudrAM bhaje sarvvatrikhaNDinIM . trailokyamohanaMchakraM namAmi lalite tava .. 129.. namAmi yoginIM tatra prakhaTAkhyAmabhIShTadAM . sudhArNNavAsanaMvande tatra te parameshvari .. 130.. chakreshvari mahaM vande tripurAM praNamAmyahaM . sarvvasaMxobhiNIMmudrAM tatohaM kalaye shive .. 131.. athAhaM ShoDashadale kAmAkarShiNikAM bhaje . buddhyAkarShiNikAMvandeha~NkArAkarShiNikAM bhaje .. 132.. shabdAkarShiNikAM vande sparshAkarShiNikAM bhaje . rUpAkarShiNikAMvande rasAkarShiNikAM bhaje .. 133.. gandhAkarShiNikAM vande chittAkarShiNikAM bhaje . dhairyAkarShiNikAMvande smR^ityAkarShiNikAM bhaje .. 134.. nAmAkarShiNikAM vande bIjAkarShiNikAM bhaje . AtmAkarShiNikAMvande amR^itAkarShiNikAM bhaje .. 135.. sharIrAkarShiNikAM vande nityAM shrIparameshvari . sarvvAshApUrakaMvande kalpayehaM taveshvari .. 136.. guptAkhyAM yoginIM vande mAtaraM guptapUjyatAM . potAMbujAsanaMtatra namAmi lalite tava .. 137.. tripureshIM namasyAmi bhajAmiShTArtthasiddhidAM . sarvvavidrAviNimudrAMtatrAhaM te vichantaye .. 138.. sive tavAShTapatrehamanaMgakusumAM bhaje . anaMgamekhalAMvande anaMgamadanAM bhaje .. 139.. namohaM praNasyAmi anaMgamadanAturAM . anaMgarekhAMkalaye bhajenaMgAM cha veginIM .. 140.. anaMgAkushAM vandeha manaMgamAlinIM bhaje . tatrAhaMpraNasyAmi devyA AsanamuttamaM .. 141.. namAmi jagatIshAnIM tatra tripurasundarIM . sarvvAkarShiNikAMmudrAM tatrAha kalapayAmite .. 142.. bhuvanAshraye tava shive sarvvasaMxobhiNIM bhaje . sarvvavidrAviNIMvande sarvvakarShiNikAM bhaje .. 143.. sarvvahlAdinIM vande sarvvasammohinIM bhaje . sakalastaMbhinIM vande kalaye sarvvajR^iMbhiNIM .. 144.. vasha~NkarIM namasyAmi sarvvaraGYinikAM bhaje . sakalonmadinIMvande bhaje sarvvArtthasAdhake .. 145.. sampattipurikAM vande sarvvamantramayIM bhaje . bhajAmyevatatashshaktiM sarvvadvandvaxya~NkarIM .. 146.. tatrAhaM kalaye chakraM sarvvasaubhAgyadAyakaM . namAmijagatAM dhAtrIM sampradAyAkhyayoginiM .. 147.. namAmi parameshAnIM mahAtripuravAsiniM . kalayehaMtava shive mudrAM sarvvasha~NkarIM .. 148.. bahirddashAre te devi sarvvasiddhipradAM bhaje . sarvvasampatpradAM vande sarvvapriyaMkarIM bhaje .. 149.. namAmyahaM tato devIM sarvvamaMgalakAriNIM . sarvvakAmapradAMvande sarvvaduHkhavimochiniM .. 150.. sarvvamR^ityuprashamanIM sarvvavighnanivAriNIM . sarvvAMgasundarIMvande sarvvasaubhAgyadAyinIM .. 151.. sarvvArtthasAdhakaM chakraM tatrAhaM ne vichintaye . tatrAhaMte namasyAmi kulottIrNAkhya yoginIM .. 152.. sarvvamantrasanaM vande tripurAshriyamAshraye . kalayAmitato mudrAM sarvvonmAdana kAriNIM .. 153.. antarddashAre te devi sarvaGYAM praNamAmyahaM . sarvvashaktiMnamasyAmi sarvvaishvaryapradAM bhaje .. 154.. sarvvaGYAnamayIM vande sarvvavyAdhivinAshinIM . sarvvAdhArasvarUpA~nchasarvvapApaharAMbhaje .. 155.. sarvAnandamayiM vande sarvvaraxAsvarUpiNIM . praNamAmimahAdevIM sarvepsita phalapradAM .. 156.. sarvvaraxAkaraM chakraM sundarIM kalaye sadA . nigarbhayonIMvande tatrAhaM praNamAmyahaM .. 157.. sAddhyasiddhAsanaM vande bhaje tripuramAlinIM . kalayAmitato devIM mudrAM sarvvamahA~NkushAM .. 158.. aShTAre vashinIM vande mahA kAmeshvarIM bhaje . modinIMvimalAMvande aruNAjayinIM bhaje .. 159.. sarveshvarIM namasyAmi kaulinIM praNamAmyahaM . sarvarogaharaMchakraM tatrAhaM kalaye sadA .. 160.. namAmi tripurA siddhiM bhaje mudrAM cha khecharIM . mahAtrikoNavatbAhuchaturashre kuleshvari .. 161.. namAmi jR^iMbhaNAbANaM sarvvasaMmohinIM bhaje . pAshaMchApaM bhaje nityaM bhaje staMbhanama~NkushaM .. 162.. trikoNehaM jagaddhAtrIM mahAkAmeshvarIM bhaje . mahAvajreshvarIMvande mahAshrIbhagamAlinIM .. 163.. mahAshrIsundarIM vande sarvvakAmaphalapradAM . sarvvasiddhipradaMchakraM tavadevi namAmyahaM .. 164.. namAmyatirahasyAkhyAM yoginIM tavakAmadAM . tripurAMbAMnamasyAmi bIjAmudrAmahAMbhaje .. 165.. mUlamantreNa lalite talbindau pUjayAmyahaM . sarvAnandamayaMchakraM tavadevi bhajAmyahaM .. 166.. parAM pararahasyAkhyAM yoginIM tatrakAmadAM . mahAchakreshvarIMvande yonimudrAmahaM bhaje .. 167.. dhUpadIpAdikaM sarvamarppitaM kalpayAmyahaM . tvalprItayemahAmudrAM darshayAmi tatashshive .. 168.. shAlyannaM madhusamyuktaM pAyasApUpa samyuktaM . ghR^itasUpasamAyuktaMdadhixIrasamanvitaM .. 169.. sarvvabhaxyasamAyuktaM bahushAkasamanvitaM . nixipyakA~nchane pAtre naivedyaM kalpayAmi te .. 170.. sa~NkalpabindunA chakraM kuchau bindudvayena cha . yonishchasaparArddhena kR^itvA shrIlalite tava .. 171.. etat kAmakalA rUpaM bhaktAnAM sarvvakAmadaM . sarvvasaubhAgyadaMvande tatra tripurasundarIM .. 172.. vAmabhAge maheshAni vR^ittaM cha chatushrakaM . kR^itvAgandhAxatAdyaishchApyarcchayAmi maheshvarIM .. 173.. vAgdavAdyaM namasyAmi tatra vyApakamaNDalaM . jalayuktenapANau cha shuddhamudrA samanvitaM .. 174.. tatra mantreNa dAsyAmi devi te balimuttamaM . namastedevadeveshi nama strailokyavandite .. 175.. namashshivavarA~Nkasthe namastrIpurasundari . pradaxiNanamaskAramanenAhaM karomi te .. 176.. tata sa~NkalpamantrANAM samAjaM parameshvari . prajapAmimahAvidyAM tvat prItyartthamahaM shive .. 177.. tava vidyAM prajaptvAtha naumi tvAM parameshvari . mahAdevimaheshAni mahAshivamaye priye .. 178.. mahAnitye mahAsiddhe tvAmahaM sharaNaM shive . jayatvaMtripure devi lalite parameshvari .. 179.. sadAshiva priya~Nkari pAhimAM karuNAnidhe . jaganmAtarjjagadrUpejagadIshvaravallabhe .. 180.. jaganmayi jagat stutye gauri tvAmahamAshraye . anAdyesarvvalokAnAmAdye bhakteShTadAyini .. 181.. girirAjendratanaye namastIpurasundari . jayArI~njayadeveshibrahmamAtarmaheshvari .. 182.. viShNumAtaramAdyante haramAtassureshvari . brahmyAdimAtR^isaMstutye sarvvAbharaNa samyukte .. 183.. jyotirmayi mahArUpe pAhimAM tripure sadA . laxmIvANyAdisaM pUjye brahmaviShNushivapriya .. 184.. bhajAmi tava pAdAbjaM devi tripurasundari . tvalprItyartthaMyataH kA~nchIcChaktiM vaipUjayAmyahaM .. 185.. tatashcha ketanAM shaktiM tarpayAmi maheshvari . tathApitvAM bhajaMstoShaM chidagnau cha dadAmyahaM .. 186.. tvalprItyartthayaM mahAdevi mamAbhIShTArttha siddhaye . baddhvAtvAM khaicharImudrAM xamasvodvAsayAmyahaM .. 187.. tiShtame hR^idayenityaM tripure parameshvari . jagadaMmahArAGYi mahAshakti shivapriye .. 188.. hR^icchakre tiShtame nityaM mahAtripurasundari . etattripurasundaryA hR^idayaM sarvakAmadaM .. 189.. mahArahasyaM satataM durllabhaM daivatairapi . sAxAtsadAshivenoktaM guhyAt guhyamanuttamaM .. 190.. yaH patet shraddhayA nityaM shR^iNuyAdvA samAhitaH . nityapUjAphalaMdevyAssalabhennAtra saMshayaH .. 191.. pApaiH samuchyate sadyaH kAyavAkk sittasaMbhavaiH . pUrvajanmasamut bhradatairGYAnAGYakR^itairapi .. 192.. sarvakratuShuyat puNyaM sarvatIrttheShu yarphalaM . tatpuNyaM labhate nityaM mAnavo nAtra saMshayaH .. 193.. achalAM labhate laxmIM trailokyenAti durlabhAM . sAxAdviShNurmahAlaxyAshIghrameva bhaviShyati .. 194.. aShTaishvarya mavApnoti sa shIghraM mAnavottamaH . ghaNDikApAdukAsiddhyAdiShTakaMshIghramashnute .. 195.. shrImattripurAMbikAyai namaH . .. shrIlalitAhR^idayastotraM sampUrNaM .

Wednesday, May 4, 2016

The Eight Directions and their Guardians

These mythological eight elephants, Ashtadiggajas, are symbols of strength and they support earth from eight directions hence they are called ashta(eight)-dig(directioms)-gajas (elephants). According to the myth, the Sama-veda-mantras made emerge them from the piece of cosmic egg held in the right hand of Brahma. They were (A)iravatham, Pundarikan, Vamanan, Kumudan, Anchanan, Pushpadantan, Sarvabhauman, and Supradikan. Directions are: North, South, East and West, North East, South East, North West and South West.
 In hinduism, Aṣṭa-Dikpāla is a group of eight deities-guardians of eight directions. Ashtadikpala ruling the eight sides are:
Kubera : for North (Uttara) Om Sham Kuberaya Namah
Yama : for South (Dakshina) Om Mam Yamaya Namah
Indra : for East (Pūrva) Om Lam Indraya Namah
Varuna : for West (Paścima) Om Vam Varunaya Namah
Isana (Shiva) : for North-East (Īśānya) Om Ham Isanaya Namah
Agni : South-East (Āgneya) Om Ram Agnaye Namah
Vayu : North-West (Vāyavya) Om Yam Vayuve Namah
Nirrti (sometimes Raksasa) : South-West (Nairṛti) Om Ksam Raksasaya Namah
 Also, the four principal directions are associated with four Vedas: Rg Veda with East, Yajur Veda with South, Atharva Veda with West and Saama Veda with North.


 In general, all traditional cultures give special importance to directions and number Eight seems to have similar meaning. Spiritually, Eight is the goal of the initiate, having gone through the seven stages. Eight is Infinity - Paradise regained. Eight is solidarity as the first cube and it denotes perfection by virtue of it's six surfaces. There are eight winds and intermediate directions of space. Eight represents the pairs of opposites. The octagon is the beginning of the transformation of the square into a circle and vice versa.
On the summit of Mount Meru, is the vast city of Lord Brahma, known as Brahmapuri. Surrounding Brahmapuri are 8 cities - the one of Lord Indra and of seven other Devatas.Around Brahmapuri are eight cities, the seats of the eight Vedic gods who are also known as Ashtadikpala, rulers of the eight directions of space.
In hinduism, the principle of the eight directions has different variations depending on the main deity but remains unchanged essentially. See, for example, Bhairava’s Eight . Or Sri Ashtalakshmi. In Shaivism, the holy hill Arunachala is surrounded by eight lingams (Ashta Lingams) each residing in one of the eight directions of the four cardinal points (South – Yama, West – Varuna, North – Kubera, and East – Indra) and four intercardinal points (South East – Agni, South West – Niruthi, North West – Vayu and North East – Esanaya). These eight lingams are symmetrically placed at each geographical direction, the ashtadik, oriented from the mountain of Arunachala.  The deities too have a special connection with Shiva and have been consecrated at each spot.

I really like the theme of directions in the world's cultures, and I will expand this theme later. The most important thing is that the concept of Ashtadikpalas symbolically denotes that God is everywhere and in every direction of space.
OM NAMAH SHIVAYA 


Tuesday, May 3, 2016

Mystics

The sun can only be seen by the light
of the sun. The more a man or woman knows,
the greater the bewilderment, the closer
to the sun the more dazzled, until a point
is reached where one no longer is.

A mystic knows without knowledge, without
intuition or information, without contemplation
or description or revelation. Mystics
are not themselves. They do not exist
in selves. They move as they are moved,
talk as words come, see with sight
that enters their eyes. I met a woman
once and asked her where love had led her.
"Fool, there's no destination to arrive at.
Loved one and lover and love are infinite."

---by Farid ud-Din Attar