Saturday, February 6, 2016

Shani Shloka

namaste koNa saMsthAya pingaLAya namostute
namaste babhrurUpaaya kriShNAyacha namostute
namaste roudradehAya namaste shAntakAya cha
namaste yamasangnAya namaste pourayevibho
namaste budharakShAya shanaishchara namostute ||

shanaishchara yama koNa pingaLa babhru kriShNa roudra antaka shouri manda namostute ||


Om Sham Shanaischaryaye Namaha

No comments: