Sunday, September 28, 2014

Sri Durga Lakshmi Saraswati Ashtottara Shata Namavali

om vaagdevyai namaha
om shaaradaayai namaha
om naayaayai namaha
om naadaroopiNyai namaha
om yashasvinyai namaha
om svaadheena vallabhaayai namaha
om haahaa hoohoo mukha stutyaayai namaha
om sarva vidyaa prasaadinyai namaha
om ranjinyai namaha
om svastika aasanaayai namaha 10
om agyaana timiradvaanta chandrikaayai namaha
om atividyaa pradaayinyai namaha
om kambukanThyai namaha
om veeNaa gaana priyaayai namaha
om sharaNaagata vatsalaayai namaha
om shree sarasvatyai namaha
om neela kuntalaayai namaha
om vaaNyai namaha
om sarva poojyaayai namaha
om kruta krutyaayai namaha 20
om tattva mayaayai namaha
om naaradaadi muni stutaayai namaha
om raakendu vadanaayai namaha
om yantraatmikaayai namaha
om nalina hastaayai namaha
om priya vaadinyai namaha
om jihvaa siddhyai namaha
om hamsa vaahinyai namaha
om bhakta manoharaayai namaha
om durgaayai namaha 30
om kalyaaNyai namaha
om chaturmukha priyaayai namaha
om braahmyai namaha
om bhaaratyai namaha
om aksharaatmikaayai namaha
om agyaanadhvaanta deepikaayai namaha
om baala roopiNyai namaha
om devyai namaha
om leelaa shuka priyaayai namaha
om dukoolavasana dhaariNyai namaha 40
om ksheeraabdi tanayaayai namaha
om matta maatanga gaaminyai namaha
om veeNaagaana vilolupaayai namaha
om padma hastaayai namaha
om raNatkinkiNi mekhalaayai namaha
om trilochanaayai namaha
om ankushaaksha sootra dhaariNyai namaha
om muktaahaara vibhooshitaayai namaha
om muktaamaNyaankita chaarunaasaayai namaha
om ratnavalaya bhooshitaayai namaha 50
om koTi soorupa prakaashinyai namaha
om vidhi maanasa hamsikaayai namaha
om saadhu roopiNyai namaha
om sarva shaastraartha vaadinyai namaha
om sahasradala madhya sthaayai namaha
om sarvatomukhyai namaha
om sarva chaitanya roopiNyai namaha
om satya gyaana prabhodinyai namaha
om vipravaak svaroopiNyai namaha
om vaasavaarcitaayai namaha 60
om vaagmayaayai namaha
om shubhra vastrottareeyaayai namaha
om virinchi patnyai namaha
om tushaara kiraNaabhaayai namaha
om bhaavaabhaava vivarjitaayai namaha
om vadanaambujaika nilayaayai namaha
om mukti roopiNyai namaha
om gajaa rooDhaayai namaha
om vedanutaayai namaha
om sarva loka supoojitaayai namaha 70
om bhaashaa roopaayai namaha
om bhakti daayinyai namaha
om meena lochanyai namaha
om sarva shakti samanvitaayai namaha
om ati mrudula padaambujaayai namaha
om vidyaadaryai namaha
om jaganmohinyai namaha
om ramaayai namaha
om haripriyaayai namaha
om vimalaayai namaha 80
om naaraayaNyai namaha
om mangala pradaayai namaha
om ashva lakshmyai namaha
om dhaanya lakshmyai namaha
om raajya lakshmyai namaha
om gaja lakshmyai namaha
om moksha lakshmyai namaha
om santaana lakshmyai namaha
om jaya lakshmyai namaha
om khaDga lakshmyai namaha 90
om kaaruNya lakshmyai namaha
om saumya lakshmyai namaha
om bhadra kaaLyai namaha
om chanDikaayai namaha
om shaambhavyai namaha
om simhavaahinyai namaha
om trinetraayai namaha
om subhadraayai namaha
om mahishaasura mardinyai namaha
om ashTaishvarya pradaayinyai namaha 100
om himavat putrikaayai namaha
om mahaaraagyai namaha
om tripurasundaryai namaha
om paashaankusha dhaariNyai namaha
om shveta padmaasanaayai namaha
om chaampeya kusuma priyaayai namaha
om vana durgaayai namaha
om raaja raajeshvaryai namaha 108

om durgaa lakshmee saraswatyai namaha

No comments: