Tuesday, February 17, 2015

Sri Rudram Chamakam

Sri Rudram Chamakam from the YajurVeda, chapter 18.

Om Agnaavishhnuu sajoshhasemaa vardhantu vaam girah
Dyumnairvaajebhiraagatamh
Vaajashcha me prasavashcha me prayatishcha me
prasitishcha me dhiitishcha me kratushcha me
svarashcha me shlokashcha me shraavashcha me
shrutishcha me jyotishcha me suvashcha me
praanashcha me apaanashcha me vyaanashcha me
asushcha me chittam cha ma aadhiitam cha me
vaakcha me manashcha me chakshushcha me
shrotram cha me dakshashcha me balam cha ma ojashcha me
sahashcha ma aayushcha me jaraa cha ma aatmaa cha me
tanuushcha me sharma cha me varma cha me
angaani cha me asthaani cha me paruushhi cha me shariiraani cha me

Jyaishhthyam cha ma aadhipathyam cha me manyushcha me
bhaamashcha meamashcha meambhashcha me
jemaa cha me mahimaa cha me varimaa cha me
prathimaa cha me varshhmaa cha me draaghuyaa cha me
vriddham cha me vriddhishcha me satyam cha me
shraddhaa cha me jagachcha me dhanam cha me
vashashcha me tvishhishcha me kriidaa cha me
modashcha me jaatam cha me janishhyamaanam cha me
suuktam cha me sukritam cha me vittam cha me
vedyam cha me bhuutam cha me bhavishhyachcha me
sugam cha me supatham cha ma riddham cha ma riddhishcha me
kliptam cha me kliptishcha me matishcha me sumatishcha me

Shancha me mayashcha me priyam cha menukaamashcha me
kaamashcha me saumanasashcha me bhadram cha me
shreyashcha me vasyashcha me yashashcha me
bhagashcha me dravinam cha me yantaa cha me
dhartaa cha me kshemashcha me dhritishcha me
vishvam cha me mahashcha me samvichcha me
gyaatram cha me suushcha me prasuushcha me
siiram cha me layashcha ma ritam cha me
amritam cha meayakshmam cha meanaamayachcha me
jiivaatushcha me diirghaayutvam cha meanamitram cha me
abhayam cha me sugam cha me shayanam cha me
suushhaa cha me sudinam cha me

Uurkcha me suunritaa cha me payashcha me
rasashcha me ghritam cha me madhu cha me
sagdhishcha me sapiitishcha me krishhishcha me
vrishhtishcha me jaitram cha ma audbhidyam cha me
rayishcha me raayashcha me pushhtam cha me
pushhtishcha me vibhu cha me prabhu cha me
bahu cha me bhuuyashcha me puurnam cha me
puurnataram cha me akshitishcha me kuuyavaashcha me
annam cha meakshuchcha me vriihiyashcha me
yavaashcha me maashhaashcha me tilaashcha me
mudgaashcha me khalvaashcha me godhuumaashcha me
masuraashcha me priyamgavashcha meanavashcha me
shyaamaakaashcha me nivaaraashcha me

Ashmaa cha me mrittikaa cha me girayashcha me
parvataashcha me sikataashcha me vanaspatayashcha me
hiranyam cha me ayashcha me siisam cha me
trapushcha me shyaamam cha me loham cha me
agnishcha ma aapashcha me viirudhashcha ma oshhadhayashcha me krishhtapachyam cha me akrishhtapachyam cha me graamyaashcha me pashava aaranyaashcha yagyena kalpantaam
vittam cha me vittishcha me bhuutam cha me bhuutishcha me
vasu cha me vasatishcha me karma cha me
shaktishcha me arthashcha ma emashcha ma itishcha me gatishcha me

Agnishcha ma indrashcha me somashcha ma indrashcha me
savitaa cha ma indrashcha me sarasvatii cha ma indrashcha me
puushhaa cha ma indrashcha me brihaspatishcha ma indrashcha me
mitrashcha ma indrashcha me varunashcha ma indrashcha me
tvashhtaa cha ma indrashcha me dhaataa cha ma indrashcha me
vishhnushcha ma indrashcha meashvinau cha ma indrashcha me
marutashcha ma indrashcha me vishve cha me devaa indrashcha me
prithivii cha ma indrashcha meantariiksham cha ma indrashcha me
dyaushcha ma indrashcha me dishashcha ma indrashcha me
muurdhaa cha ma indrashcha me prajaapatishcha ma indrashcha me

Ashushcha me rashmishcha meadaabhyashcha me
adhipatishcha ma upaashushcha me
antaryaamashcha ma aindravaayashcha me
maitraavarunashcha ma aashvinashcha me
pratipasthaanashcha me shukrashcha me
manthii cha ma aagrayanashcha me
vaishvadevashcha me dhruvashcha me
vaishvaanarashcha ma ritugraahaashcha me
atigraahyaashcha ma aindraagnashcha me
vaishvadevaashcha me marutvatiiyaashcha me
maahendrashcha ma aadityashcha me
saavitrashcha me saarasvatashcha me
paushhnashcha me paatniivatashcha me haariyojanashcha me

Idhmashcha me barhishcha me vedishcha me
dhishhniyaashcha me sruchashcha me chamasaashcha me
graavaanashcha me svaravashcha ma uparavaashcha me
Adhishhavane cha me dronakalashashcha me vaayavyaani cha me puutabhrichcha me aadhavaniiyashcha ma aagniidhram cha me havirdhaanam cha me grihaashcha me sadashcha me purodaashaashcha me pachataashcha me avabhrithashcha me svagaakaarashcha me

Agnishcha me dharmashcha mearkashcha me suuryashcha me praanashcha me ashvamedhashcha me prithivii cha meditishcha me ditishcha me dyaushcha me shakkvariirangulayo dishashcha me yagyena kalpantaam rikcha me saama cha me stomashcha me yajushcha me diikshaa cha me tapashcha ma ritushcha me vratam cha me ahoraatrayorvrishhtyaa brihadrathantare cha me yagyena kalpetaamh

Garbhaashcha me vatsaashcha me travishcha me travii cha me dityavaath cha me dityauhii cha me pajnchaavishcha me pajnchaavii cha me trivatsashcha me trivatsaa cha me turyavaath cha me turyauhii cha me pashhthavaath cha me pashhthauhii cha ma ukshaa cha me vashaa cha ma rishhabhashcha me vehashcha me anadvaajncha me dhenushcha ma aayuryagyena kalpataam praano yagyena kalpataamapaano yagyena kalpataam vyaano yagyena kalpataam chakshuryagyena kalpataam shrotram yagyena kalpataam mano yagyena kalpataam vaagyagyena kalpataam aatmaa yagyena kalpataam yagyo yagyena kalpataamh

Ekaa cha me tisrashcha me pajncha cha me sapta cha me nava cha ma ekadasha cha me trayodasha cha me pamchadasha cha me saptadasha cha me navadasha cha ma ekavigum shatishcha me trayovigum shatishcha me pamchaviguum shatishcha me saptavigum shatishcha me navavigum shatishcha ma ekatrigumshachcha me trayastrigumshachcha me chatasrashcha me ashhtau cha me dvaadasha cha me shhodasha cha me vishatishcha me chaturvishatishcha meashhtaavishatishcha me vaatrishachcha me shhattrishachcha me chatvarishachcha me chatushchatvaarishachcha meashhtaachatvaarishachcha me vaajashcha prasavashchaapijashcha kratushcha suvashcha muurdhaa cha vyashniyashcha antyaayanashcha antyashcha bhauvanashcha bhuvanashchaadhipatishcha

Chamakam Shanti patha

Idaa devahuurmanuryagyaniirbrihaspatirukthaamadaani shasishhadvishvedevaah suuktavaachah prithiviimaatarmaa maa hisiirmadhu manishhye madhu janishhye madhu vakshyaami madhu vadishhyaami madhumatiim devebhyo vaachamudyaasa shushruushhenyaam manushhyebhyastam maa devaa avantu shobhaayai pitaroanumadantu

Om shaantih shaantih shaantih

 OM NAMAH SHIVAYA

No comments: