Wednesday, October 21, 2015

Durga Sooktam

durgaa sooktam

om jaatavedase sunavaama soma
maraateeyato nidahaati vedaha |
sa nah parshadati durgaaNi vishvaa
naaveva sindhum duritaa~tyagnihi ||
taamagnivarNaam tapasaa jvalanteem
vairochaneem karmaphaleshu jushTaam |
durgaam deveegm sharaNamaham
prapadye sutarasi tarase namaha ||
agne tvam paarayaa navyo asmaanth
svastibhirati durgaaNi vishvaa |
pooshcha pruthvee bahuLaa na urvee
bhavaa tokaaya tanayaaya shanyoho ||
vishvaani no durgahaa jaatavedah
sindhunna naavaa duritaa~tiparshi |
agne atrivanmanasaa gruNaano~smaakam
bodhyavitaa tanoonaam ||
prutanaa jitagam sahamaanam ugram
agnigm huvema paramaathsadhasthaat |
sa nah parshadati durgaaNi vishvaa
kshaamaddevo ati duritaa~tyagnihi ||
pratnoshi kameeDyo adhvareshu
sanaaccha hotaa navyashcha satsi |
svaanchaa~gne tanuvam piprayasvaasmabhyam cha saubhagamaayajasva ||
gobhirjushTamayujo nishiktam
tavendra vishNor anusancharema |
naakasya prushThamabhi samvasaano
vaishNaveem loka iha maadayantaam ||

om kaatyaayanaaya vidmahe kanyakumaari dheemahi |
tanno durgih prachodayaat ||

om shaantih shaantih shaantihi ||

No comments: