Thursday, March 3, 2016

Amba Shiva Shankari

ambaa shiva shankari
jagadambaa parameshvari
ambaa mookaambaa herambaa jananiye
ambaa mookaambaa herambaa janani
soorya bimbe sourambe naa nambidaruve
shaaradaambaa shivashankari
gouree hari sodaree bhaya doori karuNaakari
teere onkaare vistaare mundina daari
tore nistaare gambheere vandipe
shaaradaambaa shivashankari
daasaatmakay shaambhavee vara paadaantakay bhairavi
vaadaa kailaasaa gireesha nambide ninna
eesha sarvesha parameshana priya
shaaradaambaa shivashankari
shaante jayabhaarati guNavante ninagaarati
santata nende nanna antarangadoLu nee
kaante vedaante nishchinte shaaradaa maate
ambaa shivashankari
ambaa mookaambaa herambaa jananiye
ambaa mookaambaa herambaa janani
sooryabimbe sourambe naa nambidaruve
shaaradaambaa shivashankari
ambaa shivashankari
jagadambaa parameshvari

1 comment:

ArjunKrishna said...

Great Blog. I just found out your blog and finds it very interesting. Since you are deep into spirituality i would like to recommend few websites, which may help you.

www.manblunderplus.com/

www.manblunder.com/

www.kamakotimandali.com/

http://www.kamakotimandali.com/

www.kamakotimandali.com/blog/

www.kamakoti.org/

I am a long time follower of the above said websites, especially manblunder and kamakoti mandali blog which are truly one of the best websites regarding spirituality and srividya. May God help you :)