Wednesday, September 16, 2015

Ganesha Shodasha Namavali


OM Sumukhaaya namaha
OM Ekadantaaya namaha
OM Kapilaaya namaha
OM Gajakarnakaaya namaha
OM Lambodaraaya namaha
OM Vikataaya namaha
OM Vighnaraajaaya namaha
OM Ganaadhipaaya namaha
OM Dhoomraketave namaha
OM Ganaadhyakshaaya namaha
OM Phaalacamdraaya namaha
OM Gajaananaaya namaha
OM VakratuMDaaya namaha
OM SoorpakarNaaya namaha
OM Herambaaya namaha
OM Skamdapoorvajaaya namaha

Stotram

Sumukhaschaikadantascha kapilo gajakarnakah |
Lambodarascha vikato vighnaraajo ganaadhipah || 1 ||
Dhoomra ketuh ganaadhyaksho phaalachandro gajaananah |
Vakratunda Ssoorpakarnoherambah skandapoorvajah || 2 ||
Shodasaitaani naamaani yah pathet Srunu yaadapi |
Vidyaarambhe vivaahe cha pravese nirgame tathaa |
 Samgraame sarva kaaryeshu vighnastasya na jaayate || 3 ||

No comments: