Thursday, September 3, 2015

Parvati Ashtottara Namavali

Om Parvatiyai namaha
Om Mahadaivai namaha
Om Janagnamatre namaha
Om Saraswatai namaha
Om Chandakai namaha
Om Lokajananai namaha
Om Sarvadevaadidevatai namaha
Om Gowrai namaha
Om Paramai namaha
Om Eesanai namaha
Om Nagemdratanayai namaha
Om Satyai namaha
Om Brahamacharinai namaha
Om Sarvanai namaha
Om Devamatrai namaha
Om Trilochanai namaha
Om Brahamai namaha
Om Vaishanvai namaha
Om Roudrai namaha
Om Kalaratrai namaha
Om Tapaswitai namaha
Om Sivadoodai namaha
Om Visalakshai namaha
Om Chamundai namaha
Om Chitklai namaha
Om Chinmayakarai namaha
Om Mahishasuramardanai namaha
Om Katyai namaha
Om Kalaroopai namaha
Om Girijai namaha
Om Menakatamai namaha
Om Bhavanai namaha
Om Mrutyukai namaha
Om Mahagowrai namaha
Om Ramai namaha
Om Raamai namaha
Om Suchismtiai namaha
Om Brahamaroopinai namaha
Om Rajayalakshmai namaha
Om Sivapriyai namaha
Om Narayanai namaha
Om Mahasakyai namaha
Om Navodai namaha
Om Bhagyadai namaha
Om Annapoornanai namaha
Om Sadanandai namaha
Om Yavanai namaha
Om Mohinai namaha
Om Agnayasuddai namaha
Om Jhagnigamai namaha
Om Nityai namaha
Om Nityaswaroopinai namaha
Om Kamalayai namaha
Om Kamalakarai namaha
Om Raktavarnanai namaha
Om Kalanidai namaha
Om Madhupriyai namaha
Om Kalyanai namaha
Om Karunai namaha
Om Janstanai namaha
Om Veerapatnai namaha
Om Viroopakshai namaha
Om Veerdipatai namaha
Om Hemabsai namaha
Om Strutstiroopai namaha
Om Strustisamhara karinai namaha
Om Ramjanai namaha
Om Yavanakarai namaha
Om Paramesapriyayai namaha
Om Parai namaha
Om Prushnai namaha
Om Pushpakarai namaha
Om Purushardhapradai namaha
Om Maharoopai namaha
Om Maharoudrai namaha
Om Kamakeshai namaha
Om Vamadevai namaha
Om Varadai namaha
Om Bhayanasinai namaha
Om Vagdevai namaha
Om Varahai namaha
Om Viswatoshninai namaha
Om Vardaneeyayai namaha
Om Visalakshai namaha
Om Kulasampratpadayai namaha
Om Aardhadukhacheedadakshayai namaha
Om Ambai namaha
Om Nikhiliyoginai namaha
Om Sadapurastarastai namaha
Om Tarorormalatangatalai namaha
Om Haravahasamauktai namaha
Om Nimokshaparayanai namaha
Om Dharadaraabhavai namaha
Om Muktai namaha
Om Paramantrai namaha
Om Karapradai namaha
Om Kalyanai namaha
Om Vaghbavai namaha
Om Daivai namaha
Om Kleem Karinyai namaha
Om Samvidai namaha
Om Eswarai namaha
Om Hreemkara Beejai namaha
Om Sambhavai namaha
Om Pravatmikai namaha
Om Sri Mahagowrai namaha
Om Maha Devyai namaha
Om Parvatiyai namahaNo comments: