Friday, October 31, 2014

Sri Varahi Ashtottara Shatanamavali

vaaraahee ashTottara shatanaamaavali

om namo varaaha vadanaayai namaha
om namo vaaraahyai namaha
om vararoopiNyai namaha
om krodhaananaaya namaha
om kolamukhyai namaha
om jagadambaayai namaha
om taaruNyai namaha
om vishweshvaryai namaha
om sanginyai namaha
om chakriNyai namaha || 10 ||
om khaDga shoola gadaa hastaayai namaha
om moosaladhaariNyai namaha
om halasakaadi samaayuktaayai namaha
om bhaktaanaam abhayapradaayai namaha
om ishTaartha daayinyai namaha
om ghoraayai namaha
om mahaaghoraayai namaha
om mahaamaayaayai namaha
om vaartaalyai namaha
om jagadeeshwaryai namaha || 20 ||
om ande andinyai namaha
om runDe runDinyai namaha
om jambhe jambhinyai namaha
om mohe mohinyai namaha
om stambhe stambhiNyai namaha
om devesyai namaha
om shatrunaashinyai namaha
om ashTabhujaayai namaha
om chaturhastaayai namaha
om unnata bhairavaanga sthaayai namaha || 30 ||
om kapilaa lochanaayai namaha
om panchamyai namaha
om lokeshyai namaha
om neelamaNi prabhaayai namaha
om anjanaadri prateekaashaayai namaha
om simhaarudaayai namaha
om trilochanaaya namaha
om shyaamalaayai namaha
om paramaayai namaha
om eeshaanaayai namaha || 40 ||
om neelaayai namaha
om indeevara sannibhaayai namaha
om kanasthaana samopetaayai namaha
om kapilaayai namaha
om kalaatmikaayai namaha
om ambikaayai namaha
om jagad dhaariNyai namaha
om bhaktopadrava naashinyai namaha
om saguNaayai namaha
om nishkalaayai namaha || 50 ||
om vidyaayai namaha
om nityaayai namaha
om vishwa shankaraayai namaha
om mahaaroopaayai namaha
om maheshwaryai namaha
om mahendritaayai namaha
om vishva vyaapiNyai namaha
om devyai namaha
om pashunaam bhayakaariNyai namaha
om kaalikaayai namaha || 60 ||
om bhayadaayai namaha
om balimaamsa mahaapriyaayai namaha
om jayabhairavyai namaha
om krishNa angaayai namaha
om parameshwara vallabhaayai namaha
om nudaayai namaha
om stutyai namaha
om sureshaanyai namaha
om brahmaadi varadaayai namaha
om swaroopiNyai namaha || 70 ||
om suraanaam abhayapradaayai namaha
om varaahadeha sambhootaayai namaha
om shroNi vaaraalase namaha
om krodhinyai namaha
om neelaasyai namaha
om shubhadaayai namaha
om shubhavaariNyai namaha
om shatrunaam vaakstambhana kaariNyai namaha
om kaTistambhana kaariNyai namaha
om matistambhana kaariNyai namaha || 80 ||
om saaksheestambhana kaariNyai namaha
om mookastambhiNyai namaha
om jihvaastambhiNyai namaha
om dushTaanaam nigraha kaariNyai namaha
om shishTaanugraha kaariNyai namaha
om sarvashatru kshayakaraayai namaha
om shatrusaadana kaariNyai namaha
om shatruvidhveshaNa kaariNyai namaha
om bhairaveepriyaayai namaha
om mantraatmikaayai namaha || 90 ||
om yantraroopiNyai namaha
om tantraroopiNyai namaha
om peeThaatmikaayai namaha
om devadevyai namaha
om shreyasa kaariNyai namaha
om chintitaartha pradaayinyai namaha
om bhakta alakshmee vinaashinyai namaha
om sampatpradaayai namaha
om soukhyakaariNyai namaha
om baahuvaaraahyai namaha
om swapnavaaraahyai namaha
om namo bhagavatyai namaha
om eeshwaryai namaha
om sarwaaraadhyaayai namaha
om sarvamayaayai namaha
om sarvalokaatmikaayai namaha
om mahishaasheenaayai namaha
om bruhad vaaraahyai namaha || 108 ||

No comments: