Sunday, May 17, 2015

Sri Shani Chalisa

Doha
Jai Ganesh Girija Suwan Mangal karan kripaal
Deenan ke Dhuk dhoor kari Kheejai Naath Nihaal
JaiJai SriShanidev Prabhu Sunahu Vinay Maharaaj
Karahu Kruia hey Ravitanay Rakhahu Jan ki Laaj

Jayathi jayathi shani dayaala,
karath sadha bhakthan prathipaala
Chaari bhuja, thanu shyam viraajay,
maathey ratan mukut chavi chaajay
Param vishaal manohar bhaala,
tedi dhrishti bhrukuti vikraala
Kundal shravan chamaacham chamke,
hiye maal mukthan mani dhamkay
Kar me gadha thrishul kutaara,
pal bich karai arihi samhaara
Pinghal, krishno, chaaya, nandhan,
yum, konasth, raudra, dhuk bhamjan
Sauri, mandh shani, dhasha naama,
bhanu puthra poojhin sab kaama
Jaapar prabu prasan havain jhaahin,
rakhhun raav karai shan maahin
Parvathhu thrun hoi nihaarath,
thrunhu ko parvath kari daarath
Raaj milath ban raamhin dheenhyo,
kaikeyihu ki mathi hari linhiyo
Banhu mae mrag kapat dhikaayi,
maathu Janki gayi chooraayi
Lakanhin shakthi vikal kari daara,
machiga dhal mae haahaakaar
Raavan ki ghathi-mathi bauraayi,
Ramchandra so bair badaayi
Dheeyo keet kari kanchan Lanka,
baji bajarang beer ki danka
Nrip vikram par thuhin pagu dhaara,
chitra mayur nigli gai haara
Haar naulakka laagyo chori,
haath pair darvaayo thori
Bhaari dhasha nikrusht dhikaayo,
telhin ghar kholhu chalvaayo
Vinay raag dheepak mah khinho,
tab prasann prabhu hvai sukh dheenho
Harishchandra nrip naari bhikani,
aaphun bharen dome gar paani
Tasse nal par dasha sirani,
bhunji-meen koodh gayi paani
Sri Shankarhin gahyo jab jaayi,
Paarvathi ko sathi karaayi
Thanik vilokath hi kari reesa,
nabh udi gayo gaurisuth seesa
Paandav par bhay dasha thumhaari,
bachi draupadhi hothi udhaari
Kaurav ke bi gathi mathi maaryo,
yudh mahabharath kari daryo
Ravi kah mukh mahn dhari thathkala,
lekar koodhi paryo paathaala
Saish dhev-lakhi vinthi laayi,
Ravi ko mukh thay dhiyo chudaayi
Vaahan prabhu kay saah sujana,
jag dhigaj gadharbh mragh swaana
Jambuk singh aadhi nakh dhari,
so phal jyothish kahath pukari
Gaj vahan lakshmi gruha aavai,
hay thay sukh sampathi upjaavay
Gadharbh haani karai bahu kaaja,
singh sidh kar raaj samaja
Jhambuk budhi nasht kar darai,
mrag dhe kasht praan sangharay
Jab aavahi prabu swaan savaari,
chori aadi hoy dar bhaari
Thaishi chaari charan yeh naama,
swarn laoh chaandhi aru taama
Lauh charan par jab prabu aavain,
daan jan sampathi nashta karavain
Samatha thaamra rajath shubhkari,
swarn sarva sukh mangal bhaari
Jo yeh shani charithra nith gavai,
kabahu na dasha nikrushta sathavai
Adhbuth nath dhikavain leela,
karaen shaatru kay nashi bhali dheela
Jo pundith suyogya bulvaayi vidhyvath
Shani graha shanti karayi
Peepal jal shani diwas chadavath,
deep dhaan dai bahu sukh pawath
Kahath Ram Sundhar prabu dasa,
Shani sumirath sukh hoth prakasha

Doha
Paath Shanichar Dev ko, ko hoon Vimal Taiyaar
Karat Paath Chalis Din, ho Bhav Sagar Paar
Suryaputhro Deerghadeho Vishaalaakshah Shivapriyah |
Mandachaarah Prasannathmaa peedam harathu me Shanih ||

Om Sham Shanaishcharaye Namaha


No comments: