Thursday, January 1, 2015

Vigneshwara Prarthana

śuklāmbaradharaṃ viṣṇuṃ śaśivarṇaṃ caturbhujam|
prasannavadanaṃ dhyāyēt sarvavighnōpaśāntayē||
agajānānapadmārkaṃ gajānanamaharniśam|
anēkadantaṃ bhaktānām ēkadantamupāsmahē||
vakratuṇḍa mahākāya sūryakōṭisamaprabha|
nirvighnaṃ kuru mē dēva sarvakāryēṣu sarvadā||
yaṃ brahma vēdāntavidō vadanti
parē pradhānaṃ puruṣaṃ tathā'nyē|
viśvōdgatēḥ kāraṇamīśvaraṃ vā tasmai namō vighnavināyakāya||
gajānanaṃ bhūtagaṇādisēvitaṃ
kapittha-jambūphala-sāra-bhakṣitam|
umāsutaṃ śōkavināśakāraṇaṃ namāmi vighnēśvarapādapaṅkajam||
mūṣakavāhana mōdakahasta cāmarakarṇa vilambitasūtra|
vāmanarūpa mahēśvaraputra vighnavināyaka pāda namastē||
sumukhaścaikadantaśca kapilō gajakarṇakaḥ|
lambōdaraśca vikaṭō vighnarājō gaṇādhipaḥ||
dhūmakēturgaṇādhyakṣō phālacandrō gajānanaḥ|
vakratuṇḍaḥ śūrpakarṇō hērambhaḥ skandapūrvajaḥ||
ṣōḍaśaitāni nāmāni yaḥ paṭhēcchṛṇuyādapi
vidyārambhē vivāhē ca pravēśē nirgamē tathā
saṅgrāmē saṅkaṭē caiva vighnastasya na jāyatē||

Om Vigneshwaraya Namaha

No comments: